Terug naar overzicht

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 2 januari 2023

Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 2 januari 2023

Sinds 2 januari 2023 is er een nieuwe CAO Voor Uitzendkrachten. We hebben eerder al de resultaten van het onderhandelingsresultaat gedeeld. De teksten van de cao zijn nu definitief. Daarom is het goed om de grootste wijzigingen nog eens onder elkaar te zetten.

De grootste wijzigingen gaan over: (klik op de link om naar dit onderwerp te gaan)

 

Langer recht op transitievergoeding

Sinds 1 april 2023 is de regelgeving rondom transitievergoeding veranderd. Een medewerker kan sinds die datum, tot 12 maanden na einddatum van het contract, nog een verzoek doen voor het betalen van de transitievergoeding. Dat was eerst een periode van 3 maanden.

Ondanks dat de wijziging per 1 april is ingegaan, telt deze voor contracten met einddatum vanaf 1 januari 2023. Ook is er per 2 januari 2023 wettelijke rente van 2% van toepassing.

Zieke medewerker krijgt meer loon

Een medewerker met een Fase A contract, die ziek uit dienst gaat, krijgt momenteel 70% van het dagloon tot de 104e week.

Dit wordt aangepast naar 90% voor de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid. En is ten minste gelijk aan het minimumloon. Vanaf de 53ste tot de 104e week wordt dit 80%.

Dit is natuurlijk goed nieuws voor je medewerkers. Zij profiteren van meer zekerheid bij ziekte en krijgen een beter arbeidsvoorwaardenpakket. Tegen een kleine inhouding op het salaris (administratie 0,30% en industrieel 0,70%).

Medewerkers krijgen meer voorspelbare werktijden

In lijn met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is een artikel over inroosteren toegevoegd aan de cao. Wanneer er geen vaste werktijden zijn, moet de medewerker de kans krijgen om eigen beschikbaarheid door te geven. Deze inzetbaarheid is leidend. Alleen in overleg met de medewerker mag van deze uren worden afgeweken.

Ook moet de beschikbaarheid van de medewerker in lijn zijn met de contracturen. Je kunt bijvoorbeeld niet verwachten dat iemand met een contract van 12 uur, 6 volledige dagen in de week vrijhoudt.

Betere inschaling voor uitzendmedewerkers

De inschaling van de uitzendmedewerker moet kritischer worden bekeken. Je mag jouw medewerkers niet automatisch op de laagste salaristrede plaatsen. De relevante werkervaring van de medewerker wordt leidend. Dat vormt de basis voor de schaal en trede waar de medewerker in wordt geplaatst.

Gaat een medewerker opnieuw voor dezelfde opdrachtgever werken in een vergelijkbare functie? Dan wordt de schaal minimaal gelijk aan de laatste schaal waar de medewerker in viel. Is een medewerker korter dan 9 maanden geleden werkzaam geweest bij de opdrachtgever? Dan moeten ook verhogingen die je medewerker in de tussentijd gehad zou hebben worden meegenomen.

Ook periodieken bij beoordeling

Periodieken maken al deel uit van de inlenersbeloning. In de nieuwe cao komt daar nog een toevoeging bij. Is de periodiek afhankelijk van de beoordeling van de medewerker? Dan krijgt de uitzendmedewerker deze verhoging altijd, tenzij een negatieve beoordeling kan worden bewezen.

Is de opdrachtgever te laat met de beoordeling of heeft deze niet plaatsgevonden? Dan krijgt jouw medewerker de periodieke verhoging in lijn met de medewerkers in dienst bij de opdrachtgever.

Definitie aanpassingen

Aanpassingen inlenersbeloning
Aan de inlenersbeloning worden geen nieuwe punten toegevoegd. Wel worden de definities van toeslagen en kostenvergoedingen uitgebreid naar alle toeslagen en alle kostenvergoedingen.

In de vorige cao stonden bijvoorbeeld specifiek overwerk- of ploegentoeslagen genoemd. Alle toeslagen en kostenvergoedingen die medewerkers in dienst bij de opdrachtgever krijgen, gelden dus per 1 juli ook voor uitzendmedewerkers.

Definitie gewerkte uren
Sinds 2 januari 2023 is de definitie van een gewerkte week veranderd. Dan tellen ook de weken waarin een medewerker doorbetaalde vakantie heeft als gewerkte weken. Onafhankelijk van de hoeveelheid vakantie-uren die zijn opgenomen.​​​

Wachttijd pensioen uitzendmedewerkers vervalt

Met ingang van 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van 8 weken voor het StiPP pensioen. Per die datum bouwen medewerkers vanaf de eerste werkdag pensioen op.

Deze wijziging moet overigens nog wel goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De verwachting is dat zij akkoord gaan en de wachttijd per 1 juli 2023 vervalt.

Uitspraak Hoge Raad uitzendovereenkomsten

Iedereen heeft natuurlijk de uitspraak van de Hoge Raad gevolgd. Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding worden niet langer automatisch beëindigd wanneer de medewerker ziek is. De Hoge Raad heeft de volgende uitspraak gedaan:

  • Een overeenkomst met uitzendbeding kan nog steeds worden beëindigd. Dat is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte.
  • Alleen wanneer de opdrachtgever hier zelf actief om vraagt, wordt de overeenkomst beëindigd.
  • Het doet afbreuk aan de rechtspositie van de uitzendmedewerker dat de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt beëindigd. Deze koppeling is volgens de Hoge Raad niet geldig.

Hier is in de cao al op ingespeeld. Werk jij samen met PRO HRM? Dan verandert er niks. Wij gebruiken namelijk geen contracten met uitzendbeding.

​​​Wil je de volledige cao zelf doorlezen?

Je kunt de volledige CAO voor Uitzendkrachten en het document met wijzigingen ook terugvinden op onze website. De opgemaakte en vertaalde versies volgen later dit jaar nog.

Natuurlijk staan we voor je klaar om mogelijke onduidelijkheden te verhelpen.​​​​​ Neem contact met ons op.