Terug naar overzicht

Vernieuwingen in de CAO voor Uitzendkrachten per 1 april 2024

Documenten voor intermediairs

Vanaf 1 april 2024 treden er belangrijke wijzigingen in werking in de CAO voor Uitzendkrachten, dankzij het principeakkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het vergroten van de gelijkwaardigheid tussen uitzendkrachten en vaste werknemers.

Huisvesting voor Arbeidsmigranten

Een van de opvallendste vernieuwingen betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. Per 1 januari 2025 wordt de inhouding van huisvestingskosten gereguleerd door een Prijskwaliteitssysteem (PKS). Dit houdt in dat alle huisvesting die aangeboden wordt een aantal punten krijgen op basis van dit PKS systeem. Dit resulteert in een maximale prijs voor de huisvesting. Door dit puntensysteem is het controleerbaar.

Verder geldt dat de kosten voor huisvesting maximaal 25% van het wettelijk minimum uurloon mogen bedragen, gerekend over een 40-urige werkweek. Deze maatregel voorkomt dat de huurschuld wordt verrekend met het loon als dit niet haalbaar is, waardoor de financiële druk op arbeidsmigranten wordt verminderd.

Aanpassing van de ET-regeling

De ruilvoet bij de uitruil van loon in verband met extraterritoriale kosten wordt vanaf 1 januari 2025 aangepast naar een verhouding van 100/100. Dit betekent dat de volledige kosten vergoed kunnen worden zonder nadelige financiële gevolgen voor de uitzendkracht.

Zwaarwerkregeling

De zwaarwerkregeling, die oorspronkelijk uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra 2021-2025 komt, wordt opengesteld voor uitzendkrachten. Deze regeling, die naar verwachting per 1 januari 2025 van kracht wordt, biedt uitzendkrachten de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Pensioen en Transitievergoeding

In de nieuwe CAO wordt ook het pensioenakkoord van 7 november 2023 vastgelegd. Dit betekent dat werkgevers een pensioenpremie van 15,9% gaan betalen, terwijl uitzendkrachten 7,5% bijdragen. Daarnaast wordt de bepaling rondom de transitievergoeding verduidelijkt: uitzendkrachten kunnen binnen 12 maanden na het beëindigen van hun overeenkomst betaling vorderen als de transitievergoeding niet volledig is betaald.

 

Looptijd en Vooruitzichten

De nieuwe CAO loopt van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. Hoewel deze periode kort is, markeert het akkoord een belangrijke stap richting verdere onderhandelingen voor de cao van 2025, waarin de gelijkwaardigheid van arbeidsvoorwaarden verder wordt uitgewerkt.

Deze vernieuwingen zijn een resultaat van intensieve onderhandelingen en weerspiegelen een gezamenlijke inzet voor betere arbeidsvoorwaarden en een gelijkwaardigere behandeling van uitzendkrachten in Nederland.

Voor meer informatie, bezoek de officiële websites van ABU en Flexmarkt.