Kennismigranten
via PRO HRM

In de huidige arbeidsmarkt overwegen steeds meer organisaties een kennismigrant (of expat) in dienst te nemen. De bijbehorende administratieve werkzaamheden en de borging van wet- en regelgeving omtrent het in dienst nemen van een kennismigrant lijkt echter veel (uitzend)organisaties af te schrikken. Zodra je het juridische werkgeverschap van een kennismigrant aan PRO HRM uitbesteedt, dragen wij zorg over de bijbehorende administratieve, juridische en financiële werkzaamheden.

Erkend referent bij de IND

Om kennismigranten in dienst te nemen, moet een organisatie erkend zijn door de IND. Een erkend referent is bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen. Doordat PRO HRM al erkend referent is en jouw uitzendorganisatie het juridisch werkgeverschap uitbesteedt, hoef jij dit traject niet te doorlopen. Alle verplichtingen worden door ons bij jou uit handen genomen.

Voordelen
 • Gemak
  Wij vragen de vergunning aan, verzorgen de contractadministratie en regelen de financiële zaken voor deze medewerker. We helpen je ook met de 30% regeling.
 • Financieel voordeel
  Doordat wij al IND-referent zijn, hoef jij zelf geen aanvraag als erkend referent te doen en ook de kosten hiervan (€ 4.560,- in 2024) niet te maken.
 • Snelheid
  Wij kunnen gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure. In plaats van drie tot vijf maanden streeft de IND ernaar om binnen twee weken een beslissing te nemen.
 • Zekerheid
  Wij zorgen ervoor dat de wet- en regelgeving juist wordt toegepast en zo ook wordt voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
  Als IND-referent zijn wij ook verantwoordelijk voor de informatie-, administratie-, zorg- en bewaarplicht. Voor onze klanten waarborgen we vanzelfsprekend deze regels.
Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact op met onze New Business Adviseurs via 088-2013881 of per mail.

Veelgestelde vragen

Wanneer kunnen arbeidsmigranten in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling?

Arbeidsmigranten met een nationaliteit van buiten een EU-, EER-land of Zwitserland kunnen voor de kennismigrantenregeling in aanmerking komen, indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument
 • Antecedentenverklaring
 • Arbeids- of gastovereenkomst tussen een werkgever en kennismigrant

Wat houdt de 30% regeling in?

De 30%-regeling houdt in dat de werkgever 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, aan medewerkers kan verstrekken als vrije vergoeding voor de ‘extraterritoriale kosten’. Hier zitten diverse voorwaarden aan.

Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die een werknemer maakt in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Deze kosten bestaan onder meer uit de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.

Vanaf 1 januari 2024 is de 30%-regeling aangepast naar een 30/20/10%-regeling. Daarbij heeft de kennismigrant de eerste 20 maanden recht op maximaal 30% belastingvrije vergoeding. De 20 maanden daarop maximaal 20% en de laatste 20 maanden een belastingvrije vergoeding van 10%.

Daarnaast kunnen medewerkers vanaf 1 januari 2024 maximaal 30% van het inkomen tot de WNT-norm krijgen. Deze norm staat ook wel bekend als de Balkenendenorm. Voor 2024 geldt dat een medewerker niet meer dan € 223.000,- per jaar mag verdienen.

Wat zijn de inkomstencriteria voor kennismigranten in 2024?

Aan het in dienst nemen van een kennismigrant zijn in 2024 onder voorbehoud de volgende inkomstencriteria verbonden:

 • € 5.331,- bruto per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder (excl. vakantietoeslag)
 • € 3.909,- bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar (excl. vakantietoeslag)
 • € 2.801,- bruto per maand voor kennismigranten die in Nederland afgestudeerd zijn (excl. vakantietoeslag)