Kennismigranten
via PRO HRM

In de huidige arbeidsmarkt overwegen steeds meer organisaties een kennismigrant (of expat) in dienst te nemen. De bijbehorende administratieve werkzaamheden en de borging van wet- en regelgeving omtrent het in dienst nemen van een kennismigrant lijkt echter veel organisaties af te schrikken. Zodra u het juridische werkgeverschap van een kennismigrant aan PRO HRM uitbesteedt, dragen wij zorg over de bijbehorende administratieve, juridische en financiële werkzaamheden.

Erkend referent bij de IND

Om kennismigranten in dienst te nemen, moet een organisatie erkend zijn door de IND. Een erkend referent is bevoegd om de aanvraag van de verblijfsvergunning voor de kennismigrant en alle daarbij horende administratieve en juridische verplichtingen te voldoen. Doordat PRO HRM al erkend referent is en u het juridisch werkgeverschap uitbesteedt, hoeft uw organisatie dit traject niet te doorlopen en worden alle verplichtingen door PRO HRM bij u uit handen genomen.

Voordelen
 • Gemak
  Door PRO HRM wordt de vergunning aangevraagd, contractadministratie verzorgd en de financiële zaken voor deze medewerker geregeld. PRO HRM helpt u ook met de 30% regeling.
 • Financieel voordeel
  Doordat PRO HRM  al IND referent is, hoeft de organisatie zelf geen aanvraag als erkend referent te doen en ook de kosten hiervan (€ 3.927,-.) niet te maken.
 • Snelheid
  PRO HRM kan gebruikmaken van een versnelde toelatingsprocedure. In plaats van drie tot vijf maanden streeft de IND ernaar om binnen twee weken een beslissing te nemen.
 • Zekerheid
  PRO HRM zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving juist wordt toegepast en zo ook wordt voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
  PRO HRM is als IND referent ook verantwoordelijk voor de informatie-, administratie-, zorg- en bewaarplicht. PRO HRM waarborgt deze regels voor de opdrachtgever.
Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wanneer kunnen arbeidsmigranten in aanmerking komen voor de kennismigrantenregeling?

Arbeidsmigranten met een nationaliteit van buiten een EU-, EER-land of Zwitserland kunnen voor de kennismigrantenregeling in aanmerking komen, indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument
 • Antecedentenverklaring
 • Arbeids- of gastovereenkomst tussen een werkgever en kennismigrant
Wat houdt de 30% regeling in?

De 30%-regeling houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kan verstrekken als vrije vergoeding voor de ‘extraterritoriale kosten’.

Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die een werknemer maakt in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Deze kosten bestaan onder meer uit de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen.

Wat zijn de inkomstencriteria?

Aan het in dienst nemen van een kennismigrant zijn de volgende inkomstencriteria verbonden:

 • € 4.500,- bruto per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder (excl. 8% vakantietoeslag);
 • € 3.299,- bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar (excl. 8% vakantietoeslag);
 • € 2.364,- bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar die in Nederland afgestudeerd zijn en die binnen 1 jaar een kennismigrantenvergunning krijgen/aanvragen (excl. 8% vakantietoeslag).