Certificeringen van PRO HRM

PRO HRM Certificeringen

Met onze adviseurs en organisatie streven we voortdurend naar de hoogst haalbare kwaliteit, in alle opzichten. Daar horen ook kwaliteitskeurmerken bij, zoals een lidmaatschap bij de ABU en registratie bij de NEN-4400-1 en NIRPA.

ABU lidmaatschap

PRO HRM is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is een belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.

NEN-4400-1 certificering

Dit is een nationale norm die eisen stelt aan Nederlandse payrollbedrijven met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk geeft aan dat PRO HRM voldoet aan de gestelde eisen in het SNA-schema. De SNA-norm is ontwikkeld voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk is er om risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Download het meest actuele keurmerk op de website van de SNA:

VRO Certificaat

PRO HRM wordt twee keer per jaar gecontroleerd door de VRO. Zij controleren volgens de normen van de NEN-4400-01. Deze norm staat voor strenge kwaliteitseisen waaraan een bedrijf moet voldoen om haar opdrachtgevers te borgen voor boetes of naheffingen inzake de Wet ketenaansprakelijkheid.

Erkend referent door IND

PRO HRM is een Erkend referent Arbeid Regulier en Kennismigranten. Wij staan in het Openbaar register erkende referenten. Dit laat zien dat wij een betrouwbare partner zijn voor de IND waardoor wij sneller kennismigranten kunnen plaatsen.

VCU certificering

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om voor medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Onze VCU certificering geeft aan dat PRO HRM samen met opdrachtgevers en medewerkers optimaal bijdraagt aan een betere veiligheidscultuur.

NIRPA

NIRPA is een stichting die zorgt voor de kwaliteit van professionals op het gebied van payroll. Onze backofficemedewerkers zijn allemaal RSa of RPP gecertificeerd. Ze staan dus in het Register Salarisadministrateurs (RSa) of Register Payroll Professional (RPP). Dat betekent dat ze beschikken over de juiste diploma’s en jaarlijks Permanente Educatie (PE) punten halen om zo altijd op de hoogte te blijven van vaardigheden en kennis die nodig zijn om de salarisadministratie in goede banen te leiden. Alle NIRPA geregistreerde professionals houden zich aan de Gedrags- en Beroepscode, de standaard in deze branche.

G-rekening

Voor afdrachten van loonbelasting en sociale premies werken we met een zogenaamde G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die je als opdrachtgever de zekerheid geeft dat je bent gevrijwaard van jouw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

WKA-verklaringen

De Belastingdienst geeft een verklaring betalingsgedrag omzetbelasting en loonheffingen af aan uitzend- en payrollorganisaties. Deze verklaringen tonen aan dat de organisatie alle omzetbelasting en loonheffingen over de voorgaande periode heeft betaald. Vraag altijd om de meest recente verklaringen, wanneer je met een backofficepartner in zee gaat. De meest recente WKA-verklaringen van PRO HRM vind je hieronder. Oudere verklaringen zijn op te vragen via onze contactpagina.

Meer weten over onze diensten?

Certificeringen PRO HRM