Terug naar overzicht

Wat is de inlenersbeloning

Wat is de inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een term die je tegenkomt in de ABU-cao. Sinds 30 maart 2015 is het voor uitzendorganisaties verplicht om vanaf de 1e werkdag de uitzendmedewerker te belonen volgens de inlenersbeloning. Door deze regeling wordt een uitzendmedewerker op dezelfde manier beloond als een medewerker in vaste dienst in een vergelijkbare functie. De inlenersbeloning bestaat vanaf 1 januari 2023 uit 10 punten. In dit artikel leggen we uit waar de verschillende termen voor staan.

De verschillende onderdelen van de inlenersbeloning:

 1. Bruto loon
 2. ATV/ADV dagen
 3. Toeslagen
 4. Initiële loonsverhoging
 5. Onkostenvergoeding
 6. Periodieken
 7. Reisuren of reistijd vergoeding
 8. Eenmalige uitkering
 9. Thuiswerkvergoeding
 10.  Vaste eindejaarsuitkeringen (vanaf 01-01-2023)

Bruto loon

Er zijn nogal wat vooroordelen dat uitzendkrachten hetzelfde werk moeten doen voor minder geld. Aangezien de inlenersbeloning vanaf de 1e werkdag geldt, is dat tegenwoordig volledig uitgesloten.

De schaal, functie of functiegroep waar de medewerker onder valt, bepaalt het bruto loon van deze persoon. Voor uitzendkrachten moet dit loon gelijk zijn aan dat van medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Daarnaast is het salaris natuurlijk altijd minimaal gelijk aan het minimumloon.

ATV/ADV dagen

ATV is een afkorting van Arbeidstijdverkorting. Dit is wat anders dan ADV, wat staat voor Arbeidsduurverkorting. Waar vakantiedagen een recht zijn, is ATV/ADV niet wettelijk vastgesteld. Het kan wel in de cao van de opdrachtgever geregeld zijn.

Je bouwt ATV of ADV op door structureel meer te werken dan in je contract staat. Zo werk je bijvoorbeeld 40 uur per week, maar volgens je contract 38 uur. Dan bouw je iedere week 2 uren op.

Het belangrijkste verschil tussen ATV en ADV is manier waarop medewerkers de dagen kunnen opnemen. Wanneer je ADV opbouwt kun je het later als verlof opnemen, zie het als een soort extra vakantiedagen. Bij ATV kun je een aantal roostervrije dagen opnemen. Deze worden vaak bepaald door het bedrijf waar je werkt, wanneer dat niet het geval is moet dit in overleg bepaald worden. In de uitzendbranche is het gebruikelijk dat ADV of ATV in tijd worden opgebouwd of in geld worden vergoed.

Toeslagen

Wanneer bij opdrachtgever toeslagen van toepassing zijn dan gelden deze ook voor uitzendmedewerkers. Denk hierbij aan toeslagen voor:

 • Overwerk
 • Ploegendiensten
 • Onregelmatig uren of feestdagen
 • Verschoven werkuren
 • Werken onder fysiek belastende omstandigheden

Initiële loonsverhoging

Het kan zijn dat er in de cao van de opdrachtgever initiële loonsverhogingen zijn opgenomen. Deze verhogingen zijn bedoeld om de koopkracht van de medewerker op peil te houden. Worden de lonen van vaste medewerkers op een bepaald moment verhoogd, dan geldt dat ook voor uitzendkrachten in een vergelijkbare functie.

Onkostenvergoeding

Als er in de cao van de werkgever vergoedingen van toepassing zijn, gelden die ook voor uitzendkrachten. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor zakelijke reizen of vergoedingen voor gereedschap of werkkleding. De meest voorkomende vergoeding is een vergoeding voor reiskosten.

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding ligt sinds 2016 op € 0,19 per km, maar zal in 2023 gaan stijgen naar maximaal € 0,21 per km. Het is vanuit de ABU niet verplicht de volledige onbelaste reiskosten te betalen. Ook hier is de cao van de opdrachtgever leidend wanneer er afspraken over gemaakt zijn.

Er zijn daarnaast ook regels voor uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen. Regelt de opdrachtgever bijvoorbeeld zelf het vervoer naar het bedrijf en geldt er een reiskostenvergoeding? Dan krijgt de uitzendmedewerker geen reiskostenvergoeding, maar mag er ook geen eigen bijdrage worden gerekend.

Wanneer er geen reiskostenvergoeding geldt en de organisatie het vervoer regelt, mag er wel een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze moet wel redelijk zijn en in verhouding staan tot de service die de organisatie biedt.

Periodieken

In de meeste cao’s wordt gewerkt met salarisschalen. Vaak is het zo dat wanneer iemand een jaar in dienst is deze persoon een salarisverhoging ontvangt. Dan gaat deze persoon een periodiek omhoog. Er zitten meerdere periodieken in 1 schaal. Periodieken worden voor uitzendkrachten ook volledig toegepast.

Reisuren of reistijd vergoeding

Er zijn organisaties die een vergoeding bieden voor reisuren of reistijd. Deze regeling geldt dan natuurlijk ook voor de uitzendmedewerker. Worden reisuren of reistijd beloond als gewerkte uren? Dan geldt deze regeling niet.

Eenmalige uitkering

Een eenmalige uitkering gaat zoals de naam al zegt over een uitkering die één keer wordt uitgekeerd. Voorbeelden hiervan zijn een prestatiebonus of eenmalige compensatie voor inflatie. In sommige cao’s staat dat deze eenmalig uitkeringen niet voor uitzendkrachten van toepassing zijn. Doordat deze uitkering onderdeel is van de inlenersbeloning, is dat niet toegestaan. Dus krijgen vaste medewerkers deze bonus, dan de uitzendkrachten ook.

Thuiswerkvergoeding

In 2022 is de thuiswerkvergoeding ingevoerd. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die je medewerkers maken wanneer ze thuis aan het werken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor gas en elektra, koffie of water. De maximale onbelaste vergoeding die je hiervoor als werkgever mag geven wordt € 2,15 in 2023.

Net als de reiskostenvergoeding geldt dat het vanuit de ABU niet verplicht is de volledige onbelaste vergoeding te betalen. Wanneer er in de cao bij de opdrachtgever wel een afspraak over gemaakt is dan is deze natuurlijk leidend.

Daarnaast geldt dat je medewerker op 1 werkdag maar 1 van de 2 vergoedingen mag ontvangen. Dus óf een thuiswerkvergoeding óf een reiskostenvergoeding.

Vaste eindejaarsuitkeringen (vanaf 01-01-2023)

In 2023 wordt de vaste eindejaarsuitkering toegevoegd aan de inlenersbeloning. Onder vaste eindejaarsuitkeringen vallen alle vergoedingen die ieder jaar opnieuw terugkomen. Denk hierbij aan een 13e maand, kerstvergoeding of eindejaarsuitkering. Er kunnen hier verschillende voorwaarden aan gesteld worden.

Er zijn uitkeringen die een vast betalingsmoment aan het einde van het jaar hebben of zoveel eerder het dienstverband stopt. Op deze manier is de eindejaarsuitkering vergelijkbaar met het vakantiegeld. De medewerker kan dan iedere periode een reservering voor de eindejaarsuitkering op de loonstrook zien staan.

Is er een voorwaarde waaraan in de toekomst moet worden voldaan? Bijvoorbeeld het halen van de bedrijfsdoelstellingen of dat iemand op het einde van het jaar nog in dienst is. Dan is het niet zeker dat iemand deze vaste uitkering krijgt en kan er ook geen reservering op de loonstrook staan. Natuurlijk staat de uitkering op het moment van betalen wel op de loonstrook vermeld.

Wat zijn de gevolgen wanneer je de inlenersbeloning niet goed toepast?

Dit zijn alle verschillende onderdelen van de inlenersbeloning. Het is dus erg belangrijk om als intermediair volledig op de hoogte te zijn van alle cao’s en afspraken die bij de opdrachtgever gelden. Wanneer je deze richtlijnen niet volgt toon je geen goed werkgeverschap. De gevolgen hiervoor kunnen enorm ingrijpend zijn. De SNCU, Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten voert namelijk steekproefsgewijs of na klachten controles uit. Wanneer blijkt dat je de inlenersbeloning niet goed toepast kan het zijn dat je nabetalingen moet doen tot wel 5 jaar terug.

Wanneer je zaken doet met PRO HRM kun je erop vertrouwen dat de inlenersbeloning goed wordt toegepast. Wij zijn lid van de ABU, hebben onder andere een NEN-4400-1 certificering en SNA-keurmerk. We krijgen regelmatig controles van deze instanties en voldoen aan alle eisen. Heb je nog vragen over de inlenersbeloning, of wil je graag meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.