Terug naar overzicht

Wat gaat er in 2023 veranderen voor de flexbranche?

Veranderingen Flexbranche 2023

Eerder dit jaar hebben we geschreven over de plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag bekend zijn geworden. Sindsdien zijn er wat plannen aangepast en nieuwe ontwikkelingen geweest rondom de ABU.

Graag zetten we alle belangrijke wijzigingen die in 2023 plaatsvinden voor je op een rijtje. Na het lezen van dit artikel weet je waar je in de flexbranche in 2023 mee te maken krijgt.

De onderwerpen: (klik op de link om naar dit onderwerp te gaan)

ABU cao wijzigingen in 2023

Per 1 januari wijzigen enkele onderdelen van de ABU cao. Zo worden er wijzigingen in de basisregeling pensioen doorgevoerd, eindigt het overgangsjaar en wordt de inlenersbeloning uitgebreid. Hieronder leggen we de punten voor je uit.

Wat betekent het einde van het overgangsjaar?

In 2022 is de duur van het fasensysteem in de ABU cao gewijzigd. Personen die na 03-01-2022 voor je zijn gaan werken vallen al in het nieuwe systeem. De personen die voor die tijd al werkzaam waren voor jouw organisatie vielen nog onder het overgangsjaar. Dat is per 02-01-2023 voorbij.

Voorheen duurde Fase A maximaal 78 weken, Fase B 4 jaar en ging iemand daarna over op een contract voor onbepaalde tijd. Dat is in 2022 gewijzigd naar:

 • Fase A: maximaal 52 weken
 • Fase B: 3 jaar en maximaal 6 contracten

Heb jij mensen in dienst die op 2 januari al 52 weken voor je hebben gewerkt? Dan krijgen deze personen per direct een Fase B contract. Mensen die dan al 3 jaar een Fase B contract hebben, hebben recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Aanpassingen Basisregeling pensioen

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de StiPP pensioenregeling. Eerder werd de pensioenpremie in de basisregeling berekend op basis van het pensioengevend salaris.

Vanaf 2023 wordt dit berekend op basis van de pensioengrondslag, net zoals al gebeurde voor de Plusregeling. De pensioengrondslag is gelijk aan het salaris min de franchise. De franchise is het deel van het salaris waarover iemand geen pensioen ontvangt, omdat hij of zij bij het bereiken van de pensioenleeftijd over dat deel al AOW ontvangt.

Momenteel is het percentage in de basisregeling 2,6% van het pensioengevend salaris. Dat gaat in 2023 veranderen naar 8% van de pensioengrondslag. In de Basisregeling hoeft er geen werknemersbijdrage te worden berekend. In de Plusregeling is de premie al 8% over de pensioengrondslag en geldt daarnaast een werknemersbijdrage van 4%. Nu de premie in de Basisregeling wordt verhoogd gaat de medewerker ook meer pensioen opbouwen.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met de eindejaarsuitkering.

De inlenersbeloning is een regeling uit de ABU cao die ervoor moet zorgen dat een uitzendmedewerker gelijkwaardig is aan iemand die in dienst is bij de organisatie en dezelfde werkzaamheden doet. Op dit moment bestaat deze beloning uit 9 componenten, daar komt vanaf 01-01-2023 een 10e component bij. Dit zijn:

 1. Bruto loon
 2. ATV/ADV dagen
 3. Overwerk en onregelmatige uren toeslagen
 4. Initiële loonsverhoging
 5. Onkostenvergoeding
 6. Periodieken
 7. Reisuren of reistijd vergoeding
 8. Eenmalige uitkering
 9. Thuiswerkvergoeding
 10.  Vaste eindejaarsuitkeringen (vanaf 01-01-2023)

Onder vaste eindejaarsuitkeringen vallen alle inkomensbestanddelen die jaarlijks of periodiek worden uitgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan een 13de maand, eindejaarsuitkering en/of kerstgratificatie. Al deze componenten moeten dus voor uitzendkrachten gelijk zijn aan werknemers van de opdrachtgever. Meer informatie over de inlenersbeloning vind je hier.

Overige wijzigingen in 2023

Naast de wijzigingen in de ABU-cao, zijn er ook andere zaken die gaan veranderen in 2023.

Het minimumloon stijgt met 10,15%

Zoals we eerder hebben gemeld is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de minimumlonen flink gaan stijgen, met 10,15%. Door deze stijging wordt het minimumloon per 01-01-2023 als volgt:

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar € 1547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar € 1160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

Per 1 januari 2024 zal het minimumuurloon voor iedereen gelijk worden zonder te letten op de arbeidsduur per werkweek. Hierdoor is het minimumuurloon voor iemand die 38 of 40 uur per week werkt niet meer lager het uurloon voor 36 uur.

Onbelaste reiskostenvergoeding gaat stijgen

Voor het eerst sinds 2006 stijgt de reiskostenvergoeding. Sindsdien was de onbelaste vergoeding € 0,19 per km. Vanaf 2023 wordt dit maximaal € 0,21 per km. Deze verandering komt mede door de gestegen brandstofprijzen. De verwachting is dat deze vergoeding € 0,22 per km wordt in 2024.

Het is vanuit de ABU-cao niet verplicht de maximale onbelaste reiskostenvergoeding te geven. Het kan zijn dat bij opdrachtgever ook een cao van toepassing is. Let dan goed op wat daar in staat over een maximale of minimale reiskostenvergoeding. Deze cao gaat boven wat er in de ABU-cao staat, omdat moet worden voldaan aan de inlenersbeloning.

Thuiswerkvergoeding gaat omhoog

De thuiswerkvergoeding is in 2022 ingevoerd om medewerkers die thuis aan het werk zijn tegemoet te komen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarom stijgt deze vergoeding van € 2,- per dag naar € 2,15 per dag. Dit is net wat hoger dan het eerder verwachtte € 2,13 in verband met een afrondingsverschil.

Ook hier geldt dat het vanuit de ABU-cao niet verplicht is de maximale onbelaste thuiswerkvergoeding te geven. En gelet moet worden op de geldende cao bij de opdrachtgever.

Daarnaast mag je een medewerker op één werkdag maar 1 van deze 2 vergoedingen uitkeren. Dus óf een reiskosten- of een thuiswerkvergoeding.

Collectiviteitskorting op basiszorgverzekering verdwijnt

De afgelopen jaren konden mensen gebruik maken van maximaal 5% collectiviteitsvoordeel op hun basiszorgverzekering. Het blijkt dat deze korting helaas niet heeft gebracht wat men ervan verwachtte. Zo werd deze korting verrekend in de andere premies.

Voor aanvullende verzekeringen kan in 2023 nog wel gebruik gemaakt worden van collectiviteitsvoordeel. Hiervoor hebben we een nieuwe afspraak met VGZ waardoor we hoge kortingen op de aanvullende zorgverzekering kunnen geven. Daarnaast blijven onze medewerkersvoordelen zoals de PRO HRM Academy en Evie beschikbaar.

De zorgpremies voor 2023 zijn onlangs bekend gemaakt. De meest gekozen zorgverzekering wordt gemiddeld 10% duurder.

Extra verhoging van vrije ruimte WKR

Vanuit de vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever cadeaus of vergoedingen geven aan je medewerkers zonder daar loonbelasting over te betalen. Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat over de eerste € 400.000,- van de loonsom gaat stijgen van 1,7% naar 1,92%.

Na Prinsjesdag wordt er natuurlijk nog overlegd over alle plannen. Daar is de wijziging op de nota van het Belastingplan 2023 aangenomen. Hier is afgesproken dat in 2023 een tijdelijke verhoging komt van 3%. Vanaf 2024 wordt dit percentage waarschijnlijk wel de eerder bekend gemaakte 1,92%. Boven de € 400.000,- blijft het percentage vrije ruimte 1,18%.

Extra geld voor STAP-budget

Sinds maart 2022 kun je ieder kwartaal een aanvraag doen voor € 1.000,- STAP-budget. STAP staat voor subsidieregeling STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling kan iedere werkende in Nederland een opleiding volgen. Zo kan de positie op de arbeidsmarkt worden verbeterd.

Er zijn wat kritische noten op het budget, maar het kabinet heeft besloten om het beschikbare STAP-budget te verhogen naar € 173 miljoen. Daarnaast komt er komend jaar € 500 miljoen extra beschikbaar voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma. Deze groep lukte het namelijk vaak niet om op tijd een verzoek in te dienen.

PAWW sinds 1 augustus 2022 van kracht

Niet per 2023, maar wel een belangrijke wijziging is de invoering van PAWW-regeling. Op 1 augustus 2022 is deze regeling in werking getreden. De afgelopen jaren is de maximale duur van WW en WGA uitkeringen korter geworden. Daarom is de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) in 2016 in het leven geroepen.

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Wanneer iemand werkloos of arbeidsongeschikt wordt, vraagt deze persoon via het UWV een uitkering aan. Heeft iemand aan het einde van de WW of WGA periode nog geen betaalde baan gevonden? Dan kan deze persoon in aanmerking komen voor de PAWW-uitkering. Zo kan de uitkeringsperiode nog maximaal 14 maanden langer doorlopen.

Voorwaarde hiervoor is dat deze persoon minimaal 10 jaar arbeidsverleden heeft en de werkgever is aangesloten bij de SPAWW. Aan deze laatste voorwaarde voldoen medewerkers bij PRO HRM aangezien de ABU dit per 1 augustus 2022 heeft opgenomen in de cao.

Er wordt een percentage op het brutoloon van de medewerker ingehouden. Dit bedrag wordt maandelijks of vier-wekelijks door de werkgever overgemaakt naar SPAWW. Voor 2023 is de bijdrage vastgesteld op 0,15%.

Zo ben je weer op de hoogte van de veranderingen in de Flexbranche voor 2023

Al met al veranderen er nogal wat zaken in het nieuwe jaar. Heb jij je backoffice uitbesteed bij PRO HRM? Dan kun je ervan uitgaan dat we alles goed en op tijd voor jou en je medewerkers regelen. Zo kun jij je concentreren op het vinden en binden van medewerkers en opdrachtgevers.

Wil je PRO HRM als jouw backoffice partner en groeiversneller? Neem contact met ons op.