Terug naar overzicht

Prinsjesdag 2022
wat betekenen de plannen voor de flexbranche?

Prinsjesdag 2023 - Flexbranche

Op dinsdag 20 september 2022 was het weer Prinsjesdag. Op deze dag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. Als kennispartner voor uitzend- en detacheringsbureaus lichten we graag de belangrijkste punten uit die te maken hebben met de arbeidsmarkt.

De belangrijkste punten: (klik op de link om naar dit onderwerp te gaan)

Sinds Prinsjesdag zijn er enkele wijzigingen geweest voor de flexbranche. Benieuwd wat er in 2023 definitief anders wordt? Lees onze blog.

Wat heeft het kabinet bekend gemaakt op Prinsjesdag 2022?

Minimumloon gaat met 10,15% omhoog

Het kabinet was eerder van plan de minimumlonen met totaal 7,5% te laten stijgen tot en met 1 januari 2025. Gezien de huidige economische situatie stijgen de minimumlonen per 1 januari 2023 al flink in één keer. In plaats van 7,5%  in 3 jaar stijgen ze met 8,05% per 1 januari 2023. Inclusief de gebruikelijke indexatie stijgt het minimumloon komend jaar in totaal met 10,15%. Ook uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals Wajong, AOW en bijstand, stijgen mee.

Het minimumloon voor een 36-urige werkweek komt daardoor neer op € 1.934,45 per maand. Waar dat sinds 1 juli 2022 nog € 1.756,20 was. Per 1 januari 2024 wordt uitgegaan van een minimumuurloon wat voor iedereen gelijk is zonder te letten op de arbeidsduur per werkweek. Hierdoor is het minimumuurloon voor iemand die 38 of 40 uur per week werkt niet lager dan iemand die 36 uur werkt.

Verhoging reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Sinds 2006 is de onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19 per km. Deze vergoeding is namelijk niet jaarlijks geïndexeerd. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden erg gestegen. Mede daarom gaat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. In 2023 wordt de maximale vergoeding € 0,21 per km, in 2024 wordt dat € 0,22.

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt wel ieder jaar geïndexeerd. Momenteel staat deze vergoeding op € 2,- per dag. De verwachting is dat dit omhoog gaat naar € 2,13 per dag. Ook wanneer iemand een deel van de dag thuiswerkt mag je € 2,13 uitbetalen. Je kunt een medewerker maar één van deze twee vergoedingen per dag uitbetalen, dus óf een reiskosten- óf een thuiswerkvergoeding.

Inkomstenbelasting gaat omlaag

Het belastingtarief in schijf 1 voor inkomstenbelasting gaat omlaag. De grens voor de eerste schijf lag in 2022 nog op € 69.398,-. In 2023 wordt deze grens € 73.031,-. Daarnaast gaat het belastingtarief op deze 1e schijf omlaag van 37,07% naar 36,93%. Ook wordt de arbeidskorting verhoogd naar maximaal € 500,- netto per jaar. Zo houden werknemers netto meer geld over.

Certificeringsplicht uitzendbureaus

In dit artikel hebben we het al uitgebreid gehad over de certificeringsplicht voor uitzendbureaus. Deze maatregel wordt in 2023 verder uitgewerkt en waarschijnlijk per 1 januari 2025 van kracht. Wanneer er meer over duidelijk is laten we je dat uiteraard weten.

Hervorming van flexibele contracten

Het kabinet wil een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarbij is het uitgangspunt een vaste baan en een goede balans tussen vaste en flexibele contracten. In de ogen van het kabinet ligt het risico van flexcontracten bij de werkenden en moet dat aangepakt worden. De precieze plannen zijn op dit moment nog niet bekend.

Één van de voorstellen is het afschaffen van oproepcontracten en te vervangen door een basiscontract. Afgelopen jaar is de nieuwe EU richtlijn al van kracht gegaan waardoor medewerkers meer zekerheid hebben gekregen. Zo mag iemand maximaal 12 maanden een flexcontract hebben en moet daarna een aanbod voor vaste uren gedaan worden.  Wanneer er meer duidelijkheid komt over de precieze plannen van het kabinet laten we dat natuurlijk direct weten.

Collectiviteitskorting voor basiszorgverzekering verdwijnt

Per 1 januari 2023 kan er geen gebruik meer gemaakt worden van collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering. Het blijkt dat de korting de afgelopen jaren niet de doelstelling heeft gehaald. De korting van de collectiviteit werd namelijk op de andere premies doorberekend. Op aanvullende zorgverzekeringen kan deze korting nog wel gegeven worden. Recentelijk werd bekend dat de zorgpremie voor 2023 met zo’n € 10,- per maand stijgt.

Meer geld beschikbaar in vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd. Het kabinet trekt hier jaarlijks € 500 miljoen voor uit. Vanaf 2028 zelfs € 600 miljoen. Hierdoor kun je als werkgever meer vergoedingen of cadeaus geven aan je medewerkers zonder hier loonbelasting over te betalen. Het plan is om het percentage te verhogen van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,-.

Meer STAP-budget beschikbaar

In maart 2022 is het STAP-budget geïntroduceerd. Vanaf dat moment kunnen alle werkenden € 1.000,- aanvragen voor het volgen van een opleiding. Op deze manier wil het kabinet mensen de mogelijkheid geven hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Er is sinds de invoering veel kritiek op deze regeling. Zo hebben opleiders hun opleidingen duurder gemaakt. Ook was er iedere twee maanden een run op het budget. Hierdoor was het volledige budget vaak binnen enkele uren volledig vergeven.

Het beschikbare STAP-budget is eerder dit jaar al verhoogd van € 160 miljoen naar € 173 miljoen. Voor komend jaar wordt er € 500 miljoen extra uitgetrokken voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma. Deze groep viel namelijk regelmatig buiten de boot in de aanvraagperiodes.

Minder belastingvoordeel voor kennismigranten

Vanaf 2024 wordt de 30 procent regeling voor expats aangepast. Wanneer iemand meer dan de Balkenendenorm (in 2022 € 216.000,-) verdient kan deze persoon niet langer gebruik maken van het belastingvoordeel. Momenteel kan iemand namelijk 30% van het loon onbelast ontvangen. Vanaf 1 januari 2024 zal dat voor personen die meer verdienen dan de norm niet meer gelden. Overigens zal deze regeling niet veel impact hebben op expats omdat zij niet aan deze norm komen.

PRO HRM staat voor je klaar

Zoals je van ons gewend bent zorgen bij ervoor dat de aanpassingen in wet- en regelgeving juist verwerkt worden. We communiceren tijdig over zaken die impact hebben op onze samenwerking of jouw medewerkers. En zorgen er natuurlijk voor dat ook in 2023 jouw medewerkers goed en op tijd worden betaald.

Wil jij ook een backofficepartner die je volledig kan ontzorgen bij wijzigingen in wet- en regelgeving? Neem contact op.