Terug naar overzicht

Belangrijke uitspraak Hoge Raad

Beëindiging overeenkomsten met uitzendbeding

Artikel uitspraak Hoge Raad rondom overeenkomst met uitzendbeding

Op vrijdag 17 maart heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Hierdoor worden uitzendovereenkomsten met uitzendbeding niet langer automatisch beëindigd wanneer de medewerker ziek is.

Hoe zit het met contracten met uitzendbeding?

De zaak, die al een tijd speelt, is aangespannen door een uitzendmedewerker. Deze medewerker is tijdelijk arbeidsongeschikt geworden tijdens de werkzaamheden. Deze persoon werkte via het uitzendbureau bij de opdrachtgever. Omdat deze uitzendkracht een uitzendovereenkomst met uitzendbeding had, werd de overeenkomst na ziekmelding direct beëindigd.

In de geldende cao staat namelijk:
In geval van ziekte of ongeval wordt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht direct na ziekmelding beëindigd, op verzoek van de opdrachtgever.

De werknemer was het hier niet mee eens en ging naar de rechter om loondoorbetaling te eisen. Dit werd door de kantonrechter afgewezen.

In hoger beroep werd de loonvordering toegewezen door het gerechtshof. Het argument hierbij was namelijk dat de cao-bepaling in strijd is met het wettelijk ontslagverbod bij ziekte. Vervolgens is deze zaak bij de Hoge Raad gekomen.

Welke uitspraak heeft de Hoge Raad gedaan?

De Hoge Raad heeft vandaag (17 maart) de volgende uitspraak gedaan:

  • Wanneer de medewerker ziek is, kan de overeenkomst met uitzendbeding nog steeds worden beëindigd. Dit is niet in strijd met het wettelijke ontslagverbod bij ziekte.
  • De overeenkomst wordt alleen beëindigd wanneer de opdrachtgever hier zelf actief om vraagt.
  • De koppeling tussen het einde van de overeenkomst en dat dit op verzoek van de opdrachtgever gedaan wordt, is volgens de Hoge Raad niet geldig. Dat doet namelijk afbreuk aan de rechtspositie van de uitzendmedewerker.

Wat zijn de consequenties voor de uitzendovereenkomst met uitzendbeding?

De ABU is blij dat er duidelijkheid gecreëerd is door de Hoge Raad. Zij gaan samen met de NBBU en het UWV bekijken wat de gevolgen van deze uitspraak zijn. In de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten die per 1 juli van kracht wordt, is al rekening gehouden met deze mogelijke uitkomst. Wanneer de teksten voor de cao definitief zijn, laten we dat uiteraard weten.

Werk jij samen met PRO HRM? Dan heeft deze uitspraak geen invloed op je contracten. PRO HRM werkt namelijk niet met overeenkomsten met uitzendbeding.

Vragen over deze uitspraak? Neem contact met ons op!