Terug naar overzicht

Uitspraak Raad van State over derdelanders Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Update Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïense medewerkers

Derdelanders uit Oekraïne vielen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Deze richtlijn regelt onder andere dat mensen die gevlucht zijn voor de oorlog mogen werken in Nederland. Door een uitspraak van de Raad van State vervalt de Richtlijn voor derdelanders op 4 maart 2024.

Wat zijn derdelanders?

Er is al veel geschreven over de verschillende doelgroepen. Een daarvan zijn de derdelanders. Dit zijn mensen die op het moment dat de oorlog uitbrak een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, maar waarvan dat niet het thuisland is. Volgens de Rijksoverheid gaat het om ongeveer 2.760 mensen.

Eerder zou de RTB voor deze groep vervallen op 4 september 2023. Dat werd op het laatste moment tegengehouden door een uitspraak van de rechtbank in Roermond. Het was aan de Raad van State om nogmaals naar de rechten van deze groep te kijken. Op 17 januari 2024 is in het hoger beroep uitspraak gedaan. Hierdoor eindigt de RTB alsnog van rechtswege eindigt op 4 maart 2024.

Dat betekent dat deze groep vanaf 4 maart 2024 niet langer onder de voorwaarden van de RTB valt. Ze moeten Nederland na 4 maart binnen 28 dagen verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. Of een andere verblijfsvergunning hebben gekregen, zoals een werk- of studievisum.

Asiel aanvragen in Nederland

Een deel van deze groep heeft al een lopende asielaanvraag. Vanaf 4 maart zullen zij de asielprocedure instromen. Ze hebben dan recht op opvang bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en mogen werken wanneer ze aan de voorwaarden voor asielzoekers voldoen. Eerder werd de 24-weken-eis voor asielzoekers al opgeheven. Dat betekent dat asielzoekers het hele jaar door mogen werken vanaf het moment dat ze 6 maanden in de asielprocedure zitten.

Voor deze groep derdelanders geldt dat de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen), oftewel inschrijving bij de gemeente, telt als start van de asielprocedure. Deze groep moest al vóór 19 juli 2022 bij een gemeente ingeschreven staan. Daardoor mag deze groep wel werken wanneer de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over deze vergunning kun je vinden op de website van het UWV.

Wanneer een derdelander opnieuw asiel aanvraagt, start er een nieuwe asielaanvraag op. Dan mag deze persoon niet direct aan het werk, maar moet de aanvraag minimaal 6 maanden openstaan.

Hoe weet je of iemand derdelander is?

Als werkgever kun je controleren of je medewerker onder de derdelander richtlijnen valt door het O-document te controleren. Op het O-document van deze groep personen staat een vervaldatum van 4 september 2023 of 10 januari 2024. Momenteel onderzoekt het UWV of ze werkgevers die derdelanders in dienst hebben, een brief kunnen sturen om ze te informeren. Deze personen hebben wel persoonlijk een brief ontvangen dat de RTB wordt beëindigd.

Voor de overige doelgroepen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen is er beter nieuws. De Richtlijn is voor deze groep met een jaar verlengd tot 4 maart 2025.

Heb je vragen over deze richtlijn of wat dit betekent voor jouw medewerkers? Dan kun je altijd contact opnemen met onze Frontoffice collega’s.