Terug naar overzicht

Asielzoekers mogen langer dan 24 weken werken

Blog - asielzoekers mogen langer dan 24 weken werken

Asielzoekers mogen vanaf nu langer dan 24 weken werken. Door een uitspraak van de Raad van State is er geen belemmering meer voor deze groep om te werken in Nederland. Tot gisteren mocht deze groep maximaal 24 weken uit de 52 weken in een jaar werken. De overige 28 weken mochten ze geen werkzaamheden verrichten.

Zo wilde het kabinet voorkomen dat werkende asielzoekers het idee kregen dat er een permanente verblijfsvergunning in de toekomst lag. Er kon op die manier ook een ingewikkelde situatie ontstaan waarbij een asielaanvraag werd afgewezen terwijl deze persoon nog recht had op een WW-uitkering. Deze werkwijze is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht.

Deze uitspraak betekent dat asielzoekers van wie de asielaanvraag minimaal 6 maanden in behandeling is, mogen werken in Nederland. Het UWV zegt de uitspraak direct toe te passen. Deze groep mensen heeft nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze was tot voor kort dus geldig voor maximaal 24 weken. Nu is de vergunning geldig zolang het Vreemdelingen Identiteitsbewijs geldig is.

Daarmee is een grote drempel voor zowel asielzoekers als werkgevers weggevallen. Werkgevers hoeven niet bang te zijn dat hun medewerker net goed is ingewerkt en dan niet meer mag komen. Er wordt door het ministerie nagedacht over andere manieren om werken voor asielzoekers makkelijker te maken.

Heb je vragen over dit artikel? Neem contact op.