Terug naar overzicht

Vervallen Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders

Update Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïense medewerkers

*Update 31-08-2023

Op maandag 4 september zou de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vervallen voor derdelanders. Deze groep vluchtelingen moest dan Nederland verlaten of een asielprocedure opstarten. De rechtbank in Roermond heeft echter besloten dat de staatssecretaris niet bevoegd was deze beslissing te maken. Volgens de rechtbank moet, wanneer aan deze personen tijdelijke bescherming is verleend, de groep onder dezelfde richtlijn blijven vallen.

Door deze uitspraak is de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming bevroren. Er wordt in januari 2024 een uitspraak verwacht over de gevolgen voor deze doelgroep.

Origineel artikel:

Na onduidelijkheid in maart van dit jaar, vervalt per 4 september 2023 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders. Deze groep mensen moet Nederland op deze datum verlaten.

Wat is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming ook alweer?

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel mensen moeten vluchten. Op dit moment zijn er bijna 95.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederland. Voor de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen 3 doelgroepen, meer informatie daarover vind je in onze vorige blog. De laatste doelgroep zijn Niet Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning. Voor deze groep komt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te vervallen vanaf 4 september 2023.

Wat betekent het vervallen van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Iemand is een derdelander wanneer ze op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden. Bijvoorbeeld voor werk of studie. Deze bescherming zou tot 4 maart 2023 duren, maar is in februari 2023 verlengd tot 4 september 2023.

Recentelijk heeft deze groep een brief ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het vervallen van de richtlijn. Op 4 september moeten zij Nederland verlaten. Het is mogelijk om een asielprocedure op te starten. Hier hebben ze van de IND een brief over ontvangen.

Wat betekent het opstarten van een asielprocedure?

Iemand kan besluiten de asielprocedure op te starten, omdat ze denken niet veilig te zijn in het land van herkomst. Ze mogen de uitkomst van deze procedure afwachten in Nederland. Zolang de aanvraag loopt hebben ze recht op opvang bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

Wanneer ze nu in een opvanglocatie van de gemeente wonen, moeten ze verhuizen naar een COA-opvanglocatie. Dit kan in een andere regio of plaats zijn. De verhuizingen vinden plaats tussen 24 juli en 20 oktober. In COA-opvanglocaties gelden andere regels, deze zijn in diverse talen terug te vinden op de website.

Woont iemand nu bij een gastgezin, vrienden of familie? Wanneer de opvangende partij het goed vindt, mag iemand daar blijven wonen. Ze krijgen dan een regeling van het COA. Wil het opvangadres stoppen met opvangen? Dan moet de persoon alsnog naar een COA-opvanglocatie. Vraagt iemand geen asiel aan? Dan mag deze persoon ook niet bij het gastgezin blijven wonen.

Wat verandert er wanneer iemand een asielprocedure opstart?

– Iemand ontvangt weekgeld van het COA. Dit geld is bedoeld voor eten en kleding.

– De persoon blijft verzekerd voor medische zorg. Dat wordt ook geregeld door het COA. Op een COA-locatie is een huisartsenpraktijk aanwezig. Blijft iemand wonen bij het gastgezin, dan kan de huidige huisarts blijven. Welke zorg vergoed wordt, kun je terugvinden op de website van de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

– Een asielzoeker mag werken, maar onder andere regels. Zo mag iemand maximaal 24 van de 52 weken in een jaar werken. De werkgever moet hiervoor een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Wanneer iemand werkt, moet deze persoon meebetalen aan de opvang bij het COA.

*Update 30-11-2023: De 24-weken-eis voor asielzoekers is vervallen

– Een asielzoeker mag blijven studeren aan een hogeschool of universiteit wanneer die zich voor 4 september 2023 heeft ingeschreven. Minderjarige kinderen houden recht op onderwijs. Dit kan wel betekenen dat het kind naar een andere school moet bij de verhuizing naar de COA-opvanglocatie.

Wat betekent dit voor jou als intermediair?

Door deze richtlijn kan het zijn dat mensen die je eerder aan een baan hebt geholpen, niet meer mag helpen. Voor personen in een asielprocedure geldt namelijk dat ze de eerste 6 maanden van de procedure niet mogen werken. En daarna maximaal 24 van de 52 weken mogen werken. Je kunt deze groep ondersteunen door ze te helpen met alle informatie over het COA via de links in deze blog.

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming zelf vervalt niet! De andere 2 doelgroepen vallen tot 4 maart 2024 onder deze Richtlijn. Na 4 maart 2024 kan de richtlijn nogmaals voor 1 jaar verlengd worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, laten we dat uiteraard weten.