Terug naar overzicht

Update Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Nieuwe voorwaarden voor medewerkers uit Oekraïne

Update Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïense medewerkers

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen in Nederland bescherming krijgen volgens de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Deze richtlijn geeft recht op medische zorg en opvang in Nederland. Ook mogen deze personen direct aan het werk en krijgen minderjarige kinderen onderwijs. In april 2022 hebben we een artikel geschreven over de voorwaarden om Oekraïense mensen aan het werk te helpen.

 

*Dit bericht is voor het laatst aangepast op 30 maart 2023.

Eind december 2022 waren er 87.000 Oekraïners geregistreerd in Nederland die onder deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Helaas is de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog niet voorbij. Dat betekent dat sommige Oekraïners al maanden in Nederland verblijven en voorlopig ook nog zullen blijven.

Daarom is het goed alle richtlijnen en regels rondom werkgelegenheid voor Oekraïense medewerkers nog eens onder elkaar te zetten.

Onderscheid IND tussen verschillende doelgroepen

De IND maakt voor de Richtlijn Tijdelijke Bescherming onderscheid tussen:

  • Mensen met de Oekraïense nationaliteit

Dit zijn Oekraïners die na 26 november 2021 uit Oekraïne gereisd zijn. Of personen die vóór 27 november 2021 uit Oekraïne vertrokken zijn en al voor langere tijd in Nederland waren. Deze groep moet bewijzen dat ze vóór deze datum in Nederland waren en niet in een ander EU-land.

  • Mensen zonder de Oekraïense nationaliteit

Dit zijn mensen die op 23 februari 2022 internationale bescherming in Oekraïne hadden bijvoorbeeld als erkend vluchteling. Of een andere vorm van tijdelijke (nationale) bescherming omdat ze niet veilig waren in het land van herkomst.

Ook personen die op 23 februari 2022 een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden, vallen in deze groep. Deze mensen moeten na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd en sinds 23 februari 2022 niet meer in het land van herkomst zijn geweest. Deze groep wordt ook wel derdelanders genoemd.

  • Niet Oekraïners met een tijdelijke verblijfsvergunning

Personen die op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden, bijvoorbeeld voor werk of studie, vallen alleen onder de richtlijn wanneer zij vóór 19 juli 2022 zijn ingeschreven bij de gemeente. Wanneer dat niet het geval is zijn ze sinds juli 2022 al uitgesloten van de richtlijn.

Hebben zij zich voor deze datum ingeschreven in het BRP? Op 4 maart 2023 zou het recht op bescherming verlopen. Op 10 februari is bekend gemaakt dat deze groep tot 4 september 2023 bescherming heeft. Deze groep krijgt vóór 4 maart 2023 opnieuw een brief van de IND. Omdat het een officieel besluit is, is deze brief in het Nederlands.

Het kan gebeuren dat medewerkers de brief niet begrijpen. Probeer daarom goed contact te houden met je medewerkers om ze in te lichten over de procedures. Op deze pagina van de IND is de inhoud van de brief ook in het Engels, Oekraïens en Russisch gedeeld.

*Update juli 2023: De regeling voor derdelanders wordt niet verlengd. Hier lees je daar meer over.

Richtlijnen voor medewerkers uit Oekraïne

– Voor de overige doelgroepen is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldig sinds 4 maart 2022 tot 4 maart 2023. Op 14 oktober is bekend gemaakt dat deze wordt verlengd tot 4 maart 2024. Deze richtlijn kan nog een keer met een jaar verlengd worden.

– Door deze richtlijn hebben Oekraïners en bovengenoemde derdelanders recht op bescherming en toegang tot de arbeidsmarkt. Het is voor deze groep niet verplicht om een asielprocedure op te starten. Dankzij deze regeling mogen Oekraïners na aankomst in Nederland direct aan het werk. Voor vluchtelingen uit andere landen die naar Nederland komen geldt dat ze de eerste 6 maanden na aankomst niet mogen werken.

– De meldplicht voor werkgevers blijft van kracht. Wanneer je een Oekraïner aan het werk helpt, moet dit ten minste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het UWV gemeld worden. De medewerker mag 2 dagen na de melding aan het werk gaan, ongeacht of het UWV gereageerd heeft.

Sinds 1 november is een IND-sticker of O-document verplicht voor Oekraïense medewerkers.

Een O-document staat voor ontheemdendocument. Het is een pasje dat lijkt op een versimpelde ID-kaart en wordt door de IND uitgegeven. De sticker wordt door de IND in het paspoort toegevoegd. Hiermee mag iemand in Nederland wonen en werken zolang het document geldig is.

Op dit moment zijn beide documenten geldig tot 4 maart 2023. De IND gaat geen nieuwe pasjes of stickers uitdelen voor mensen met de Oekraïense nationaliteit. De medewerker moet na 4 maart 2023 altijd het ID-bewijs bij zich hebben, het pasje of de sticker kunnen tonen én de originele brief bij zich hebben. Op deze pagina zijn de vertalingen van de brief te vinden, deze tellen niet als officieel document.

Wanneer je medewerker de brief ontvangt is het belangrijk dat PRO HRM hier een kopie van ontvangt. Deze kun je per mail naar ons opsturen.

Mensen zonder de Oekraïense nationaliteit die na 4 maart nog wel onder de richtlijn vallen krijgen wel een nieuw O-document. Zij ontvangen een Engelse brief waarin wordt uitgelegd wat ze moeten doen om het pasje op te halen.

Voor medewerkers met een O-document of sticker hoeft geen tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd door de werkgever. De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid gegeven m.b.t. de fiscale behandeling van Oekraïense medewerkers. Deze uitleg kun je hier teruglezen. Bij een samenwerking met PRO HRM zorgen we uiteraard dat dit goed geregeld is.

Wat betekent dit voor jou?

Je mag als intermediair mensen uit Oekraïne die daar behoefte aan hebben aan het werk helpen. Bedenk je wel dat deze personen gevlucht zijn uit een land dat thuis was. De eerste focus moet liggen op opvang en rust. Houd daarnaast rekening met de meldplicht voor de start van de arbeidsovereenkomst. Er worden regelmatig belangrijke brieven verstuurd door de IND. Zorg er daarom voor dat je medewerkers een vast adres hebben en adreswijzigingen direct doorgeven aan de gemeente.

Wanneer er wijzigingen komen met betrekking tot de Richtlijn Tijdelijke Bescherming laten we dat uiteraard weten. Heb je nog vragen over de regels voor Oekraïense medewerkers? Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met PRO HRM. We helpen je graag met alle vragen.

Wat doet PRO HRM voor Oekraïense medewerkers?

Wanneer je samenwerkt met PRO HRM zorgen wij ervoor dat alles voor jouw medewerkers goed geregeld wordt. Als uitzend- of detacheringsbureau hoef jij je hier geen zorgen over te maken.

  • Wij voldoen aan de meldplicht door een medewerker 2 dagen voor startdatum bij de opdrachtgever door te geven aan het UWV.
  • Wanneer er bij de medewerker wijzigingen plaatsvinden, geven wij dit aan de juiste instanties door.
  • Wij zorgen ervoor dat belangrijke documenten in het dossier worden opgenomen.
  • We houden je altijd op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • Wij regelen de volledige salarisadministratie.

Zo heb je in PRO HRM een betrouwbare partner voor al je medewerkers.