Terug naar overzicht

Wat zijn de voorwaarden om Oekraïense vluchtelingen aan werk te helpen?

Vragen rondom Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne brengt binnen Europa een grote vluchtelingenstroom op gang. Op dit moment zijn al bijna vier miljoen mensen het land ontvlucht. In Nederland worden voorbereidingen getroffen om de eerste 50.000 personen op te vangen. Het kabinet heeft bekend gemaakt hoe ze ervoor gaan zorgen dat deze mensen opvang, zorg, onderwijs en werk kunnen krijgen.

*Dit bericht is voor het laatst aangepast op 1 april 2022

Prioriteiten voor gevluchte Oekraïners

De NOS kopte op 6 maart dat uitzendbureaus Oekraïners met open armen verwelkomen. Maar je land moeten ontvluchten en familie, vrienden en al je bezittingen achterlaten is verschrikkelijk. De eerste focus zal dan ook liggen op opvang en rust. Daarvoor kunnen Oekraïners zich melden bij de gemeente waar zij verblijven. Zo kunnen ze geregistreerd worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast worden er maatregelen getroffen zodat Oekraïners die het land ontvlucht zijn toegang tot zorg en onderwijs krijgen. Zie ook de FAQ die de Nederlandse overheid heeft opgesteld.

Werk voor Oekraïners

De ABU verwacht dat ook veel uitzendbureaus te maken krijgen met gevluchte mensen uit Oekraïne die graag aan het werk willen. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • Er komt voor Oekraïners een tijdelijke verruiming om te kunnen werken in Nederland, die gaat gelden per 1 april 2022.
  • De tewerkstellingsvergunning vervalt tijdelijk vanaf 1 april, met terugwerkende kracht tot 4 maart 2022.
  • Er is een meldplicht voor werkgevers die Oekraïners aan werk helpen. Er moet ten minste twee dagen voor aanvang van werkzaamheden melding gedaan worden bij het UWV. Er is sprake van een overgangsperiode. Dit houdt in dat werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 zijn begonnen met werken nog tot en met 15 april 2022 gemeld kunnen worden.
  • Voorwaarde om aan het werk te kunnen is dat de Oekraïner een BSN en rekeningnummer heeft

Op deze manier kunnen Oekraïners voor een periode van een jaar werken in Nederland. De vrijstelling geldt alleen voor mensen die in loondienst gaan, niet voor zzp’ers. Er kan voor deze groep wel op de ‘normale’ manier een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.

Door de tijdelijke verruiming wordt het gemakkelijker om Oekraïners snel aan werk te helpen. Nu geldt namelijk de regeling dat asielzoekers de eerste zes maanden na aankomst niet mogen werken.

Blijf alert voor misstanden

Het grootste gedeelte van deze vluchtelingenstroom bestaat uit vrouwen en kinderen. De meeste mannen zijn achtergebleven om het land te verdedigen. Daarom wordt iedereen opgeroepen om waakzaam te zijn voor misstanden zoals mensenhandel of uitbuiting. Ook op de huizenmarkt liggen potentiële problemen gezien de huidige krapte. Hierbij heeft de overheid het uitgangspunt dat de huisvesting van Oekraïners niet ten koste mag gaan van andere woningzoekers. Op de website van RefugeeHelp staat meer informatie over leven, wonen en werken in Nederland in verschillende talen.

Wat houdt dit in voor jou?

Als uitzendbureau betekent deze verruiming dat je mensen uit Oekraïne die daar behoefte aan hebben direct aan het werk kunt helpen. Let wel op dat je geen vacatures specifiek voor mensen uit Oekraïne aanbiedt, vacatures moeten openstaan voor alle werkzoekenden. Wanneer er meer bekend wordt over de maatregelen van het kabinet laten we dat uiteraard zo snel mogelijk weten.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via of 088-2013 880.

 

Een nieuwe update over de voorwaarde vind je hier. (feb 2023)
De laatste update m.b.t. derdelanders is hier te vinden. (juli 2023)