Terug naar overzicht

Wat zijn de wijzigingen
in de belonings­regeling?

Sinds 30 december 2019 geldt er nog maar één cao voor alle uitzendkrachten in Nederland. De ABU CAO en de NBBU CAO zijn samengevoegd, geharmoniseerd en vereenvoudigd. Zo zijn er ook veranderingen met betrekking tot de beloning van uitzendkrachten. We lichten een aantal aspecten voor u uit.

Dit bericht komt uit 2020. Benieuwd naar de nieuwe ABU-regels? Lees dan dit artikel

Inlenersbeloning

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten geldt de inlenersbeloning voor iedere ingeleende werknemer, dus ook voor vakantiekrachten en doorleners. Vanaf de eerste werkdag hebben werknemers die vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten recht op de inlenersbeloning. Hierbij wordt het loon van de werknemer, op zes punten uit de inlenersbeloning, gespiegeld aan het loon van een werknemer met een gelijkwaardige functie die direct in dienst is bij de werkgever. In de nieuwe cao is de inlenersbeloning verbeterd. Wanneer dit bij de inlener het geval is, krijgen uitzendkrachten bijvoorbeeld ook voor reisuren en toeslagen voor fysiek en zwaar werk vergoedt.

Periodieke verhoging
In de nieuwe cao komen uitzendkrachten eerder in aanmerking voor een periodieke verhoging als zij al eerder in een gelijkwaardige functie bij een andere opdrachtgever, maar via dezelfde uitzendorganisatie hebben gewerkt.

Loondoorbetaling bij verzuim

Voor alle uitzendkrachten geldt één regeling voor loondoorbetaling bij verzuim. In het eerste jaar van verzuim wordt het loon tot 90% (voorheen 91%) en in het tweede jaar tot 80% (voorheen ook 80%) aangevuld. Uiteraard gaat PRO HRM zorgvuldig om met iedere ziekmelding en staat zowel de werknemer als opdrachtgever centraal in alle stappen die worden genomen.

Vakantiebijslag

Of een medewerker nu in vaste dienst is of een flexibel contract heeft, iedereen heeft recht op vakantiegeld. Volgens de CAO voor Uitzendkrachten bedraagt de vakantiebijslag 8,33% (voorheen 8%) van het feitelijke loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen, feestdagen, dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is, compensatie-uren en de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid recht heeft op loondoorbetaling.

Meer vragen over de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021? Lees hier meer of neem contact op met onze adviseurs.