Terug naar overzicht

Welke verzuimbegeleiding biedt PRO?

Elke organisatie krijgt te maken met zieke medewerkers. Hierbij dient een medewerker de juiste begeleiding te krijgen en het verzuimdossier moet correct worden bijgehouden. Dit kan voor een werkgever veel tijd en kennis kosten. Anouk Dings, adviseur frontoffice, houdt zich dagelijks bezig met de verzuimbegeleiding van onze medewerkers. We spraken haar over het ziekteverzuimproces en de begeleiding die PRO hierbij biedt.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld met het uitgangspunt om effectief te handelen bij ziekteverzuim, met als doel een snelle en gezonde terugkeer van de medewerker in het werkveld. In Nederland dient de werkgever bij ziekte 70% van het loon twee jaar lang door te betalen. In een eerdere blog over ‘Vermindering ziekteverzuim door gezonde arbeidsomstandigheden’, gaven we aan dat werkgevers hierdoor jaarlijks gemiddeld 11 miljard euro aan loonkosten kwijt zijn.

Verzuimbegeleiding

“De begeleiding die wij bieden is maatwerk en aangepast op zowel kortdurend als langdurend verzuim. De medewerker en onze opdrachtgever in kwestie staan hier te allen tijde centraal”, vertelt Anouk.

  • Kortdurend verzuim
    Bij kortdurend verzuim gaat het om medewerkers die vaak snel weer aan het werk kunnen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker met de griep. Anouk: “Wij hebben hierbij regelmatig contact met de medewerker. Doordat er diverse redenen kunnen zijn waardoor kortdurend verzuim optreedt, is het van belang om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen. Voornamelijk wanneer (frequent) kortdurend verzuim een werkgerelateerde oorzaak heeft, zoals een te hoge werkdruk of onvrede met collega’s, is het van belang om samen met de medewerker te bekijken hoe dit opgelost kan worden.”
  • Langdurend verzuim
    PRO spreekt van langdurend verzuim zodra een medewerker langer dan zes weken ziek is of wanneer langdurend verzuim door bijvoorbeeld een medische oorzaak al eerder kan worden geconstateerd. “Bij langdurend verzuim maken we met de medewerker een plan van aanpak voor het re-integratieproces. Indien de werkcondities van de medewerker dienen te worden aangepast, bespreken we dit met de opdrachtgever. Het is hierbij van belang dat er regelmatig geëvalueerd wordt en dat alles wordt vastgelegd in het verzuimdossier”, vertelt Anouk. PRO doet er hierbij zoveel mogelijk aan om de medewerker in kwestie weer snel en gezond te laten re-integreren in het werkveld. Medewerkers hebben hierbij ook zelf de verantwoordelijkheid om mee te werken aan het gehele proces.
Verplichtingen voor werkgevers

Naast loonkosten bij verzuim, vergt het verzuimproces tijd en kennis. “Doordat PRO het juridisch werkgeverschap van onze opdrachtgevers overneemt, dragen wij zorg voor de begeleiding, bijbehorende administratieve handelingen en de uitbetaling van het salaris volgens de ABU CAO. Door de begeleiding die wij bieden, het luisterend oor en het advies dat wij geven bij verzuim aan zowel onze medewerkers als opdrachtgevers, kan het proces juist verlopen. Hierdoor kan een zieke medewerker weer sneller integreren in het werkveld”, geeft Anouk aan.