Terug naar overzicht

Vermindering ziekteverzuim
door gezonde arbeidsomstandigheden

Naast griep of verkoudheid kunnen arbeidsomstandigheden een belangrijke rol spelen in het ziekteverzuim van medewerkers. Iedere medewerker heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. De fysieke en mentale gezondheid van de medewerker dienen hierbij gewaarborgd te worden. Maar hoe vaak komt werkgerelateerd verzuim eigenlijk voor? En wat zijn belastende factoren waar werkgevers rekening mee dienen te houden in hun arbobeleid?

Verzuimcijfers

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 42% van de totale verzuimdagen (deels) gerelateerd is aan werk. Sectoren waarin medewerkers fysiek of mentaal belastend werk hebben, vallen vaak op door een hoog verzuimpercentage. Volgens wet- en regelgeving dienen medewerkers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald te krijgen. Werkgevers zijn hierbij verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers hierdoor jaarlijks ruim 11 miljard euro aan loonbetalingskosten.

Belastende factoren
  • Psychosociale factoren
    Onder psychosociale factoren vallen onder andere werkdruk, discriminatie en intimidatie. Werkdruk is een grote oorzaak van ziekteverzuim onder medewerkers. 22% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische klachten zoals overspannenheid of een burn-out.
  • Fysieke factoren
    Onder fysieke factoren worden klachten omschreven die te wijten zijn aan de uitvoering van het werk. Dit kan fysiek zware belasting zijn, maar medewerkers kunnen ook hun lichaam belasten als de ze hele dag achter de computer zitten. 27% van het ziekteverzuim is te wijten aan fysieke klachten.
  • Fysische factoren
    Fysische factoren zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de medewerker. Denk hierbij aan klimaat, geluid en licht, maar ook trillingen van apparaten kunnen een gezondheidsrisico vormen. Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen overgevoeligheidsverschijnselen veroorzaken. Werkgevers moeten dan ook precies weten wat de mogelijke risico’s zijn en daar hun arbobeleid op aanpassen. Doordat PRO HRM VCU gecertificeerd is kunnen dit soort verantwoordelijkheden van uitzendorganisaties, die personeel leveren aan bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken, worden overgenomen.
Oplossingen

Werkgever, werknemer en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Naast dat werkgevers verplicht zijn om de belastende factoren te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, te beperken, dienen werkgevers werkgerelateerd verzuim terug te dringen. Als juridisch werkgever is PRO zich hiervan bewust. “Mede om de gezonde levensstijl te stimuleren bieden we diverse medewerkersvoordelen aan”, aldus Anouk Dings, adviseur frontoffice bij PRO. “Hiernaast nemen we van onze opdrachtgevers diverse verplichtingen over omtrent het verzuimbeleid. We zorgen hierbij onder andere voor de doorbetaling, begeleiding en indien nodig de re-integratie van zieke medewerkers. De medewerker staat hierbij altijd centraal.”