Terug naar overzicht

Wat verandert er in 2024?

Blog - veranderingen 2024

Zoals elk jaar gaan er vanaf 1 januari 2024 weer een hoop dingen wijzigen. Ook dit jaar zetten we weer alle veranderingen voor 2024 in de flexbranche onder elkaar.

Minimumuurloon in 2024

Tot 1 januari 2024 werd het minimumloon berekend als maandloon op basis van 36 uur. Daardoor verdiende iemand die 40 uur werkt een lager uurloon dan iemand die 36 uur werkt. Vanaf 1 januari 2024 is er sprake van een minimumuurloon van € 13,27 per uur. Dit is een stijging van 3,75% op basis van 36 uur.

Er is eerder gesproken van een extra stijging van 1,7% bovenop de indexatie, maar die gaat in januari niet door. Er wordt verwacht dat bovenop de normale indexatie in juli 2024 nog 1,2% extra wordt gerekend. Dit zal later in 2024 duidelijk worden.

Hogere vergoeding voor reiskosten en thuiswerken

Afgelopen jaar ging de maximaal onbelastbare reiskostenvergoeding voor het eerst in jaren omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 1 januari kun je medewerkers maximaal € 0,23 per kilometer onbelast vergoeden.

De thuiswerkvergoeding wordt wel ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Vanaf 2024 stijgt de maximale onbelastbare thuiswerkvergoeding van € 2,15 naar € 2,35 per dag. Deze 2 vergoedingen kunnen niet op dezelfde dag worden ingezet.

Om het ov meer te stimuleren wordt het voor werkgevers makkelijker om medewerkers een ov-abonnement te geven. Wanneer een medewerker de kaart ook zakelijk gebruikt hoeft er geen loonheffing over de ov-kaart ingehouden te worden. Dit zorgt voor aanzienlijk minder administratie.

Iedereen vanaf 18 jaar bouwt pensioen op

Sinds 1 juli 2023 was de wachttijd van 8 weken voor pensioen al afgeschaft voor iedereen van 21 jaar en ouder. Vanaf 2024 bouwt iedereen vanaf 18 jaar direct pensioen op. Dit is 1 van de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen die in mei 2023 is aangenomen.

Vrije ruimte in de WKR verlaagd

In 2023 werd de WKR tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Dit wordt in 2024 verlaagd naar 1,92% over dit bedrag. Boven de € 400.000,- blijft de vrije ruimte gelijk aan 1,18%.

De 30%-regeling wordt vanaf 2024 afgebouwd

De 30%-regeling is er voor medewerkers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken. Denk hierbij aan kosten voor dubbele woonlasten, reiskosten naar het land van herkomst of kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren.

De looptijd van de 30%-regeling is maximaal 5 jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling afgebouwd. De looptijd blijft maximaal 5 jaar. De eerste 20 maanden kan maximaal 30% van het belastbare loon, belastingvrij worden vergoed. De 20 maanden daarna maximaal 20% en de laatste 20 maanden kan maximaal 10% van het in Nederland belastbare loon, onbelast worden vergoed.

Wanneer de 30%-regeling in december 2023 al werd toegepast, houdt deze medewerker recht op de originele 30%-regeling. Dit betekent een onbelaste vergoeding van maximaal 30% voor maximaal 5 jaar.

Vastleggen CO2-uitstoot van medewerkers

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat werkgevers een grote rol hebben in het verduurzamen van mobiliteit in Nederland. Daarom is het voor bedrijven met 100 medewerkers of meer, verplicht om de CO2-uitstoot van medewerkers vast te leggen.

Het gaat hierbij om alle werkgerelateerde ritten. Oftewel alle gereisde kilometers, per vervoermiddel én brandstoftype voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke kilometers.

Eerder was er nog sprake van dat deze regeling in zou gaan op 1 januari, maar dit is een half jaar uitgesteld. Organisaties mogen vanaf 1 januari wel al rapporteren, maar zijn dat vanaf 1 juli 2024 verplicht.

Wat gebeurt er met LIV, Jeugd-LIV en LKV?

Vanaf 1 januari 2024 wordt het Jeugd-LIV afgeschaft. Dat betekent dat je geen tegemoetkoming meer krijgt voor medewerkers tussen de 18 en 20 jaar die het minimumloon verdienen. Wanneer je medewerkers hier in 2023 recht op hadden, krijg je het Jeugd-LIV nog wel uitbetaald in 2024.

Ook het LKV (Loonkostenvoordeel) voor oudere medewerkers heeft niet het gewenste effect gehad. Daarom is ervoor gekozen deze regeling te stoppen. Er is hier wel verschil gemaakt tussen medewerkers die voor 1 januari 2024 in dienst zijn of die later starten met werken.

Viel een medewerker al voor 1 januari 2024 in de doelgroep? Dan blijf je voor deze medewerker recht houden op de volledige vergoeding per verloond uur voor maximaal 3 jaar vanaf de in dienst datum. Komt de medewerker na deze datum in dienst? Dan heb je voor deze persoon in 2024 nog recht op een volledige vergoeding, maar wordt deze in 2025 verlaagd en in 2026 afgeschaft.

Door de flinke verhoging van wettelijke minimumloon begin 2023 waren er een hoop meer mensen die voldeden aan de eisen voor LIV (Lage-inkomensvoordeel). Dat was niet de bedoeling van de overheid en daarom wordt dit percentage verlaagd. Waar het in 2023 nog van toepassing was op medewerkers die 100% – 125% van het WML verdienden, wordt dit in 2024 100% – 104% van het wettelijk minimumloon.

CAO voor Uitzendkrachten t/m 1 januari 2025

De huidige CAO voor Uitzendkrachten een looptijd tot 1 januari 2024. De vakbonden hebben geen akkoord kunnen bereiken voor een nieuwe cao vanaf deze datum. In de huidige cao was al afgesproken dat in dit geval dezelfde voorwaarden voor 1 jaar verlengd worden. De huidige CAO voor Uitzendkrachten is dus geldig tot 1 januari 2025.

PRO HRM en BackOfficer zijn zusterbedrijven

Zoals we in november hebben laten weten, bundelen PRO HRM en BackOfficer de krachten. We zullen in 2024 nog dichter naar elkaar toe gaan groeien, meer leren van elkaar en je nog beter kunnen ondersteunen. Meer informatie over deze samenwerking lees je hier.