Terug naar overzicht

Wat u moet weten
over het fasensysteem

Dit bericht gaat over de aanpassingen in de CAO voor Uitzendkrachten in 2015.
Klik hier voor de laatste aanpassingen in de cao.

Bij PRO Payroll werken we met de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU, waarin onder andere het fasensysteem is vastgelegd. Wat is het fasensysteem? En hoe werkt het systeem precies? Puntsgewijs vertellen we u onderstaand alles wat u moet weten over het fasensysteem.

Fase A: 0-78 gewerkte weken
 • Een flexmedewerker zit in fase A tot het moment hij/ zij 78 weken gewerkt heeft. Hoeveel uren iemand werkt per week is hierbij niet van belang.
 • In deze fase mag de medewerker een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen.
 • Zowel de medewerker als de opdrachtgever kan op ieder moment de overeenkomst beëindigen. Beide partijen zijn op dat moment wel verplicht dit bij de payrollorganisatie te melden.
 • Zodra beide partijen instemmen met een contract voor langere periode, is ook dat mogelijk.
 • Wanneer iemand 26 weken achter elkaar niet werkt, begint de telling opnieuw.
Fase B: de volgende 4 jaar
 • Fase B begint zodra fase A voltooid is, en de medewerker voor dezelfde payrollorganisatie blijft werken.
 • Een fase B contract betekent een overeenkomst voor een bepaalde tijd.
 • Een payrollorganisatie kan maximaal zes keer een overeenkomst voor een bepaalde tijd aanbieden gedurende een periode van vier jaar.
 • De duur van overeenkomsten mag de opdrachtgever in overleg met de payrollorganisatie zelf bepalen, zolang de maximale duur van vier jaar maar niet overschreden wordt.
 • Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen, krijgt hij te maken met het ontslagrecht.  Wanneer de ontslagprocedure via het UWV loopt, controleert het UWV of de werkgever zich aan de regels voor het ontslag houdt. Het traject via het UWV kent geen ontslagvergoeding toe aan de werknemer. De ontslagprocedure kan echter ook via de kantonrechter lopen. In sommige gevallen kan een werknemer, met de steun van een advocaat, wel een ontslagvergoeding ontvangen.
 • Bij een onderbreking van de uitzendovereenkomst in fase B van zes maanden of minder, dan telt ook deze tijd gewoon mee. Zodra de onderbreking meer dan zes maanden duurt, dan begint de werknemer weer in fase A.
 • Het uitzendbeding kan niet meer worden toegepast. Het is in fase B niet meer zo eenvoudig als in fase A om de samenwerking tussen medewerker en werkgever te beëindigen.

Bron: Samenvatting cao voor Uitzendkrachten (ABU) 2012 – 2017

Fase C: een contract voor onbepaalde tijd
 • Na fase B komt een werknemer in fase C, wat betekent dat deze persoon een contract voor onbepaalde tijd krijgt.
 • De werknemer krijgt een vast maandloon, dus meer zekerheid.
 • In fase C zijn de voordelen van payrolling minder aanwezig. PRO Payroll adviseert haar opdrachtgevers dan ook om medewerkers vanaf dit moment zelf in dienst te nemen. Voor een bedrijf wordt het nu makkelijker en voordeliger om zelf het werkgeverschap op zich te nemen.

Bron: Samenvatting cao voor Uitzendkrachten (ABU) 2012 – 2017