Terug naar overzicht

Wat je moet weten over de wijzigingen in de ABU CAO

De SER (Sociaal-Economische Raad) publiceerde afgelopen juni aanbevelingen om de economie veerkrachtiger te maken en werknemers meer zekerheid te bieden. Aanbevelingen waarmee al meerdere vakbonden en werkgeversorganisaties aan de slag zijn gegaan.

Dit artikel gaat over de wijzigingen in 2022. Benieuwd wat er in 2023 gaat veranderen? Bekijk onze blog

Op 17 november 2021 bereikten de vakbonden FNV, CNV, De Unie, LBV en de ABU een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao, welke loopt tot 2 januari 2023. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de eerste belangrijke wijzigingen in 2022 voor de uitwerking van het SER-advies.

Wat verandert er in de ABU CAO per 3 januari 2022?

Onderstaand nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen in de ABU CAO:

 • Fase A
  Fase A wordt verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Voor iedereen die op of na 3 januari 2022 start in Fase A geldt direct de nieuwe termijn van 52 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten die voor deze datum zijn gestart geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal 78 gewerkte weken.
 • Fase B
  Fase B wordt verkort van zes contracten in vier jaar naar zes contracten in drie jaar. Voor iedereen die op of na 3 januari 2022 start in Fase B geldt direct de nieuwe termijn van drie jaar. Voor uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn gestart in Fase B geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal vier jaar en/of maximaal zes contracten.
 • Inlenersbeloning
  De inlenersbeloning wordt uitgebreid op de volgende punten:

  • Eenmalige uitkeringen
  • Thuiswerkvergoedingen
  • Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever wordt toegepast
 • Pensioen
  De wachttijd van het basispensioen gaat van 26 gewerkte weken naar acht gewerkte weken. Tevens wordt de pensioengrondslag uitgebreid naar het volledige loon voor sociale verzekeringen.
 • Internationale medewerkers
  Internationale medewerkers krijgen de eerste keer dat zij aan het werk gaan in Nederland een inkomensgarantie ter hoogte van het voltijds minimum (jeugd)loon van tenminste twee maanden, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte weken. Daarnaast mogen zij na het einde van hun contract langer (tot vier weken) in door de uitzendondernemingen geregelde huisvesting verblijven.
 • Terugkeer bij dezelfde opdrachtgever
  Een werknemer moet bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever of hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie dezelfde inschaling krijgen.
 • Regeling onwerkbaar weer
  Er wordt per 1 oktober 2021 een regeling voor onwerkbaar weer in de ABU CAO opgenomen, hieraan zullen diverse voorwaarden worden verbonden.
 • Private aanvulling van de WW
  Per 1 april 2022 zullen medewerkers deel gaan nemen aan de private aanvulling van de WW, een regeling die inmiddels ook voor medewerkers in veel andere sectoren geldt. Uitzendwerkgevers zullen hiervoor de komende jaren de premie gaan betalen.
Welke wijzigingen in de ABU CAO kun je per 2 januari 2023 verwachten?

Wijzigingen in de ABU CAO die je per 2 januari 2023 nog kunt verwachten, betreffen:

 • Voor iedereen in Fase A geldt een periode van 52 gewerkte weken.
 • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al 52 weken heeft gewerkt start de werknemer direct per 2 januari 2023 in Fase B.
 • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al drie jaar in Fase B zit, dient per 2 januari 2023 het dienstverband voortgezet te worden in Fase C.
Vragen?

Heb je nog vragen over de wijzigingen of over wat dit voor jou kan betekenen? Ons team helpt je graag.