Terug naar overzicht

Verzuimcijfers en verzuim­begeleiding tijdens corona

Door de uitbraak van het coronavirus en het plotselinge thuiswerken, ligt de focus van veel HR-afdelingen de afgelopen tijd op het creëren van een gezonde werkplek, het welzijn van medewerkers en de zorg voor medewerkers die besmet bleken met corona. Dat blijkt uit onderzoek van XpertHR. Hoeveel is het ziekteverzuim in Nederland toegenomen tijdens de coronacrisis? En welke verzuimbegeleiding biedt PRO HRM?

Verzuimcijfers

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het ziekteverzuim onder medewerkers in Nederland in het eerste kwartaal van 2020 is opgelopen tot 5,2%. Dit is het hoogste percentage sinds het eerste kwartaal van 2003. Ook al is er een toename in vrijwel alle bedrijfstakken te zien, het ziekteverzuim in de gezondheidszorg en industrie was het grootst.

Preventie en begeleiding

Een goed verzuimbeleid, waarbij procedures en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, is voordelig voor iedere organisatie. Zo weten medewerkers waar ze aan toe zijn en wordt er gestreefd naar een snelle maar vooral gezonde terugkeer in het werkveld. Onder een goed verzuimbeleid valt onder meer verzuimpreventie en verzuimbegeleiding van medewerkers.

Op de werkvloer
Het coronavirus en alle bijkomstige maatregelen (waaronder het thuiswerken) hebben effect op de mentale gezondheid van vele Nederlanders. Angelina Krekelberg, adviseur frontoffice bij PRO HRM: “We zien dat er op de werkvloer al veel wordt gedaan op het gebied van psychologische ondersteuning en onderstrepen het belang hiervan. Zo kan een korte vragenlijst of rondvraag al meer inzicht bieden in situaties van uw medewerkers.”

In geval van ziekte neemt PRO HRM de verzuimbegeleiding van opdrachtgevers uit handen. “We zien dat het bij het coronavirus in de meeste gevallen gaat om kortdurend verzuim. Ook in deze gevallen  bieden we uiteraard de begeleiding en het advies. Bijvoorbeeld over een passend verloop van het verzuimtraject, zowel voor de situatie als de medewerker.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Werkgever, medewerker en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gehandhaafd. Veel medewerkers die thuis hebben gewerkt keren momenteel terug naar hun reguliere werkplek. Juist nu is het van belang dat adviezen en instructies op de werkvloer duidelijk worden gecommuniceerd om een gezonde werkplek te behouden.

Behoefte aan advies over de verzuimpreventie op de werkvloer of een andere vraag omtrent het coronavirus? Bekijk onze veelgestelde vragen omtrent het coronavirus, of neem bij een specifieke vraag contact met ons op.