Terug naar overzicht

Update: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
en onze dienstverlening

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De afgelopen periode is PRO druk bezig geweest om de arbeidsrechtelijke wijzigingen van de WAB in kaart te brengen en onze dienstverlening daarop te optimaliseren. We geven u graag een update hierover.

Wat verandert er door de invoering van de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) beoogt de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsvormen te verkleinen. De WAB moet ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en werkgevers geprikkeld worden om werknemers eerder in vaste dienst te nemen. De WAB leidt tot meerdere maatregelen:

  • Verruiming van de ketenregeling
  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
  • De introductie van een cumulatiegrond bij ontslag
  • Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
  • Meer bescherming voor oproepkrachten
  • Lagere WW-premie bij een vast contract

Voor een uitgebreidere uitleg over de maatregelen omtrent de WAB, verwijzen we u naar de eerder gepubliceerde veelgestelde vragen. Een andere verandering vanwege de WAB, is dat flexibele arbeid in het algemeen iets duurder wordt. Dit geldt zowel voor uitzendkrachten/gedetacheerden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn van een bedrijf. Dit heeft voor branches die gebruik willen maken van flexibele arbeid een merkbare invloed. Zo concludeerde ook de ABN AMRO, die onderzoek deed naar de invloed van de nieuwe wetgeving op de horecabranche.

Wat betekent de WAB voor onze dienstverlening?

PRO is momenteel met haar opdrachtgevers in gesprek om binnen de nieuwe kaders van de arbeidsmarkt haar dienstverlening te optimaliseren. PRO is en blijft ook na de WAB de kennispartner die bedrijven en intermediairs ondersteunt bij het faciliteren van (flexibel) werkgeverschap in al haar facetten. Zo onderschrijft ook algemeen directeur Roel Dolkemade: “Voor onze opdrachtgevers zijn wij zowel een adviserende als uitvoerende partner op het gebied van verloning, arbeidscontractbeheer en cao-toepassing. Administratieve en juridische ontzorging, het minimaliseren van werkgeversrisico’s of het inwinnen van HR-capaciteit en expertise blijven belangrijke voordelen van onze dienstverlening.”

Payroll en uitzenden

Door de WAB wordt het verschil tussen uitzenden en payroll groter en duidelijker. “Hierdoor zal PRO haar rol binnen het alloceren en niet exclusief ter beschikking stellen van medewerkers blijven uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied van online recruitmenttools en ons eigen opleidingsportaal ‘PRO Academy’. In veruit de meeste gevallen zijn de samenwerkingen met opdrachtgevers te kenmerken als uitzendovereenkomsten en voldoen daarbij aan de voorwaarden die worden genoemd in de WAB. Onze dienstverlening kan dan ongewijzigd worden voortgezet. Daarnaast zien we een grote meerwaarde in het aanbieden van een brede HR-dienstverlening. Zo blijven we als betrouwbare en deskundige partner ook onze payrolldienstverlening aanbieden”, geeft Roel Dolkemade aan.

Indien u vragen of behoefte aan toelichting heeft, neem dan gerust contact op via +31(0) 88 201 3880. Onze adviseurs staan u graag te woord.