Terug naar overzicht

Wet arbeidsmarkt in balans
Veelgestelde vragen

Op 28 mei jongstleden is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. De WAB wordt ingevoerd per 1 januari 2020 en brengt belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen met zich mee. De invoering van de WAB heeft onder andere als doel de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsvormen te verkleinen.

Dienstverlening

PRO is uw HR-kennispartner. Wij ondersteunen bedrijven en intermediairs onder andere door het faciliteren van (flexibel) werkgeverschap in al haar facetten. Voor onze opdrachtgevers zijn wij zowel een adviserend als uitvoerend orgaan op het gebied van allocatie, verloning, arbeidscontractbeheer en cao-toepassing. Dit verandert niet door de invoering van de WAB. PRO ziet de invoering van de WAB juist als mogelijkheid haar dienstverlening uit te breiden en verder te optimaliseren.

Veelgestelde vragen

PRO neemt haar rol als kennispartner serieus. Wij hebben de ontwikkelingen en gevolgen van de WAB op de voet gevolgd en voor u in kaart gebracht. Bekijk via de onderstaande link een uitgebreid overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden ten aanzien van de WAB.