Terug naar overzicht

Stand van de arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is continu in beweging. Belangrijke indicatoren hierbij zijn het aantal werkenden, werklozen en openstaande vacatures. We geven u, aan hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een actueel beeld over de arbeidsmarkt.

Werkenden en werklozen
  • In het vierde kwartaal van 2019 hadden 9 miljoen mensen betaald werk. Dat zijn ongeveer 7 op de 10 Nederlanders van 15 tot 75 jaar. Het aantal werkenden nam daarmee met 43 duizend toe ten opzichte van een kwartaal eerder.
  • Van de 9 miljoen werkenden, hebben 4,6 miljoen mensen een voltijd baan. Hieronder wordt een werkweek van 35 uur of meer verstaan.
  • In ditzelfde kwartaal waren 316 duizend mensen (volgens richtlijnen van de ILO) werkloos.

Omvang flexibele arbeid

  • De afgelopen vijftien jaar is het aantal flexibele medewerkers toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen.
  • Onder meer door de aanhoudende krappe arbeidsmarkt en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), stijgt sinds langere tijd het aantal vaste banen weer.
Banen en vacatures
  • Na een meer bescheiden stijging in het derde kwartaal van 2019, groeide het aantal banen in het vierde kwartaal van 2019 harder, namelijk met 48 duizend.
  • Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is dit een toename van 0,4 procent. Daarmee kwam het totale aantal banen, van zowel werknemers als zelfstandigen, op 10.740 duizend.
  • Het aantal openstaande vacatures neemt als zes jaar lang elk kwartaal toe. Hierbij staat de zakelijke dienstverlening op eerste plaats met 58 duizend openstaande vacatures, gevolgd door de zakelijke dienstverlening (48 duizend) en de zorg (40 duizend).

Spanning op de arbeidsmarkt

  • Na een lichte daling in het derde kwartaal van 2019 is de spanning op de arbeidsmarkt weer opgelopen tot gemiddeld 92 vacatures per 100 werklozen. In het derde kwartaal waren dat er 90 en in het kwartaal daarvoor 93.
  • Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 groeit het aantal banen in 2020 minder snel dan in 2017 en 2018, maar blijft de arbeidsmarkt voorlopig nog krap.

Juist in de huidige arbeidsmarkt kan een flexibele schil diverse voordelen opleveren. Download hier onze whitepapers. PRO HRM denkt graag mee over hoe de continuïteit in uw personeelsbestand gewaarborgd kan worden, waardoor er wordt ingespeeld op onzekerheden in de arbeidsmarkt. Neem voor vragen contact met ons op.