Terug naar overzicht

Nieuwe verlofvorm:
Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 geldt de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof, welke passend afgekort wordt tot ‘WIEG’. Hierdoor is het geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en het pleeg- en adoptieverlof uitgebreid. Zo is er een hele nieuwe verlofvorm geboren die toegevoegd is aan de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Welke verlofvormen vallen er onder de WAZO? En wat is er veranderd aan het geboorteverlof?

Per 2 augustus 2022 veranderen ook de regels voor ouderschapsverlof, lees onze nieuwe blog voor de laatste informatie.

Wat houdt de Wet Arbeid en Zorg in?

In de WAZO is het recht op diverse verlofsoorten geregeld zoals ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of zorgverlof. Door de WAZO moet het voor medewerkers makkelijker zijn om privé en werk te combineren. Als werkgever is het wettelijk verplicht medewerkers vrij te geven voor de verlofsoorten die onder de WAZO vallen. Niet alle vormen van verlof zijn wettelijk bepaald. Medewerkers kunnen bijzonder of buitengewoon verlof krijgen bij bijvoorbeeld een begrafenis, huwelijk of verhuizing. Wanneer en voor welke periode een medewerker recht heeft op bijzonder of buitengewoon verlof is vastgesteld in de betreffende cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. Bij PRO hanteren we voor onze medewerkers de ABU CAO.

Wat is er veranderd aan het geboorteverlof?

  • Geboorteverlof: door de WIEG hebben partners bij de geboorte van een baby recht op meer vrije dagen. Bij een fulltime werkweek was dit voorheen twee dagen. Sinds 1 januari bedraagt het partnerverlof vijf dagen. Medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben bij PRO, worden tijdens het verlof door ons doorbetaald.
  • Aanvullend geboorteverlof: in de WIEG is daarnaast vastgesteld dat partners bij de geboorte van een baby recht hebben op een aanvullend geboorteverlof. Bij een fulltime werkweek  bedraagt dit vijf werkweken. De medewerker ontvangt hierbij een uitkering van het UWV. Deze uitkering is 70% van hun maximale dagloon. Door de aanpassingen in systemen bij het UWV, wordt dit verlof pas ingevoerd op 1 juli 2020.
  • Pleeg- en adoptieverlof: medewerkers die een kind adopteren of een pleegkind in hun gezin opnemen kunnen door de WIEG nu zes weken verlof met uitkering krijgen. Voorheen was dit vier weken.

Hoe is het geboorteverlof in andere landen geregeld?

In landen binnen de Europese Unie is het geboorteverlof nog erg verschillend geregeld. In ons buurland België krijgen partners bijvoorbeeld tien dagen verlof, waarvan drie dagen volledig betaald. In Frankrijk krijgen partners elf dagen volledig betaald verlof. Het Europese Parlement vindt dat partners minimaal tien dagen betaald geboorteverlof moeten krijgen. Begin januari bereikte het Europees Parlement daarover een akkoord met de lidstaten. Het duurt nog even voordat de nieuwe afspraken daadwerkelijk worden ingezet in de landelijk wetgeving. Voor nu gelden de bovenstaande wijzigingen.