Terug naar overzicht

Wat moet je weten over ouderschapsverlof?

wat moet je weten over ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. Waar ouderschapsverlof voorheen onbetaald was komt daar vanaf 2 augustus verandering in. Hieronder leggen we uit wat dit betekent voor jou en je medewerkers.

WIEG – Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 is de geboorteverlofregeling uitgebreid met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, afgekort tot WIEG. Vanaf dat moment hebben partners recht op betaald verlof van eenmaal de arbeidsduur per week en mogen ze daarna maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun partner is bevallen. Daarom wordt het ook partnerverlof, kraamverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Wat is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)?

Deze regeling houdt in dat partners in de eerste 4 weken na de bevalling het betaalde geboorteverlof mogen opnemen. Werkt iemand 36 uur? Dan mag hij of zij in totaal 36 uur betaald geboorteverlof opnemen. Hij of zij mag zelf beslissen wanneer dit wordt opgenomen, zolang het maar in de eerste 4 weken na de geboorte opgenomen is. Als werkgever mag je dit verlof niet weigeren.

Daarnaast mag een partner aanvullend geboorteverlof opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. Wat maximaal 5 keer de arbeidsduur in verlofuren bedraagt. Hij of zij mag zelf kiezen om 1, 2, 3, 4 of 5 weken op te nemen. Tijdens deze periode ontvangt hij of zij 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het geldende maximumdagloon. Dit aanvullend verlof kan pas opgenomen worden wanneer het verlof met behoud van loon is opgenomen.

Ouderschapsverlof

Naast geboorteverlof is er ook ouderschapsverlof. Dit is een wettelijke regeling waarmee ouders of verzorgers van kinderen onder de 8 jaar tijdelijk minder kunnen gaan werken. Dit geldt zowel voor ouders van biologische kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen als erkende kinderen. In totaal mag je in deze 8 jaar 26 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. In het voorbeeld van hierboven is dat dus 36 uur × 26 weken = 936 uur. Dit verlof is niet betaald.

Wat verandert er per 2 augustus 2022 in het ouderschapsverlof?

Vanaf 2 augustus wordt ouderschapsverlof deels betaald. Vanaf dat moment kunnen ouders 9 weken deels betaald krijgen. Deze 9 weken moeten in het eerste jaar van het ouderschapsverlof worden opgenomen. De werknemer krijgt dan 70% van het dagloon betaald vanuit het UWV, tot maximaal 70% van het geldende maximumdagloon. Dit percentage is daarmee gelijk aan het aanvullend geboorteverlof.

Daarna kan tot het kind 8 jaar is, nog steeds gebruik gemaakt worden van de resterende 17 weken onbetaald verlof. Deze regeling geldt ook voor adoptie- en pleegouderschap.

Heb je vragen over deze nieuwe wetgeving? Neem contact met ons op.