Terug naar overzicht

Inzet van vakantiekrachten:
wat moet u weten?

In 2022 zijn de regels enigszins aangepast, de laatste juiste informatie vind je in dit artikel.

Het is weer bijna zover, scholieren en studenten in alle regio’s hebben zomervakantie. Om wat geld bij te verdienen, besluiten veel jongeren tijdens de vakantieperiode op zoek te gaan naar vakantiewerk. Bij bedrijven is er in de vakantieperiodes vaak meer behoefte aan flexibel inzetbare krachten. Dit kan komen doordat er sprake is van seizoenswerk of omdat veel vaste werknemers op vakantie gaan. Heeft u al nagedacht over de personeelsplanning in de vakantieperiode? En waar moet u rekening mee houden bij de inzet van vakantiekrachten?

Welke regels gelden er voor vakantiekrachten?

In veel cao’s wordt er met vakantiekrachten scholieren of studenten bedoelt, die tijdens school- of studievakanties en niet meer dan 60 dagen per kalenderjaar werken. Vaak zijn vakantiekrachten minderjarig, waardoor het minimumjeugdloon (tot 22 jaar) van toepassing is. Doordat zij vaak minderjarig zijn, zijn ook de wettelijke bepalingen voor jongeren van toepassing. Voor elke medewerker geldt dat de arbeid die zij verrichten niet gevaarlijk mag zijn voor de gezondheid, voor jongeren in diverse leeftijdsklassen gelden er echter nog aanvullende regels. Zij dienen daarnaast beschermd te worden tegen te lange werkdagen of het werken op late tijdstippen. Bekijk op website van de Rijksoverheid ’Jongeren en werk’ welke regels er gelden voor verschillende leeftijdsklassen.

Voor vakantiekrachten geldt ook dat loonheffingen, werkgeversheffingen en premies voor werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen of in worden gehouden. Door een speciale loonheffingsregeling voor studenten en scholieren, dienen zij wel minder loonheffing af te dragen.

Wat betekent de ketenregeling voor vakantiekrachten?

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bepaalt wanneer een tijdelijk contract overgaat in een vast contract. Normaal gezien gaat een tijdelijk contract over in een vast contract, wanneer er sprake is van een keten van meer dan drie tijdelijke contracten in twee jaar. Wanneer het vierde contract wordt afgesloten, is dit een vast contract of de werkgever moet besluiten om bij een periode van zes maanden geen contract aan te bieden. Na deze tussenpoos begint de keten opnieuw. Voor werkgevers die te maken hebben met seizoenswerk of vakantiekrachten die iedere school- of studievakanties willen terugkeren, is dit een lastige regeling. Ervaren krachten kunnen door deze regeling namelijk niet telkens flexibel terug in dienst worden genomen.

Hoe werkt dit bij PRO HRM?

Als payrolldienstverlener neemt PRO HRM het juridisch werkgeverschap over. Op grond van het ABU CAO geldt er een afwijkende regeling, namelijk het fasensyteem. In plaats van dat een medewerker na twee jaar opvolgende tijdelijke contracten een vast contract dient te krijgen, is dit bij PRO HRM 5,5 jaar. Bij de inzet van flexibele krachten, komen vaak veel administratieve handelingen kijken. Bij PRO HRM worden alle administratieve lasten uit  handen genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan salarisverwerking en -betaling, opmaak van arbeidscontracten, urenadministratie en afdrachten wettelijke premies. Dit zorgt ervoor dat u in de drukke vakantieperiodes tijd bespaart. In de maanden juni, juli en augustus geldt er vanuit het ABU CAO een regeling voor vakantiekrachten. Dit houdt in dat er afwijkende arbeidsvoorwaarden zijn ten aanzien van vakantiedagen en reserveringen. Hierdoor kan PRO in deze periode een extra aantrekkelijk payrolltarief hanteren voor de inzet van vakantiekrachten.