Terug naar overzicht

Vakantiewerkers inzetten
hoe werkt dat?

Vakantiewerkers inzetten - Hoe werkt dat?

De vakantieperiode komt eraan. Dit betekent over het algemeen dat de vraag naar flexibel inzetbare medewerkers toeneemt. Of dat nou komt door seizoensgebonden werkzaamheden of door medewerkers die vakantie nemen. Een mogelijke oplossing is het inzetten van vakantiewerkers. Veel jongeren hebben namelijk voor langere periode vrij. Wellicht dat jij ook vakantiewerk wil aanbieden. We leggen je graag uit waar je rekening mee moet houden.

Wat zijn de regels voor vakantiekrachten?

Onder vakantiewerkers worden scholieren, studenten en andere studerenden verstaan die uitsluitend in de vakantieperiode(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

Houd er rekening mee dat er andere regels gelden voor personen onder de 18 jaar. Zo hebben 13- tot 17-jarigen onder andere te maken met strengere eisen voor wat betreft werktijden, werkdagen en werkomstandigheden. Op de site van de Rijksoverheid vind je een handig overzicht met extra uitleg voor deze leeftijdscategorieën.

Personen van 18 jaar en ouder vallen onder de regels voor volwassenen in de arbeidstijdenwet. Wel is het zo dat het minimumjeugdloon van toepassing is tot de 21 jaar. Mensen van 21 jaar en ouder ontvangen minimaal het minimumloon.

Vakantiegeld en verlof voor vakantiewerkers

Vanuit de ABU cao ontvangen vakantiekrachten geen vergoeding bij kort verzuim, bijzonder verlof of feestdagen. Wel hebben ze recht op 13,33 uur vakantie per volledig gewerkte werkmaand. Bij PRO HRM reserveren we hier 8.33% van het feitelijk loon voor, wat we 6 weken na afloop van het contract uitbetalen.

Verder gelden vakantiewerkers als gewone medewerkers en ben je verplicht dezelfde voorwaarden aan te houden als voor andere medewerkers.

Contractvormen en eisen

Omdat vakantiewerk over een korte periode gaat, raden we aan om jongeren met een vakantiebaan een Fase A flexcontract aan te bieden voor 4 weken. Verder geldt dat vakantiekrachten een bewijs van deelname aan school moeten aanleveren. Zo kan worden nagegaan of het daadwerkelijk om een vakantiekracht gaat.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen over vakantiewerk? Neem contact met ons op.