Terug naar overzicht

Geboorteverlof en ouderschapsverlof, hoe zat dat ook alweer?

Verlofsoorten zoals geboorteverlof en ouderschapsverlof zijn geregeld in het de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De WAZO heeft als doel om het voor medewerkers en zelfstandigen eenvoudiger te maken werk en privé te combineren. Welke regels gelden er omtrent het geboorteverlof? En wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Per 2 augustus 2022 verandert er een en ander, lees onze nieuwe blog over de aangepaste regels

Geboorteverlof

Na de geboorte van het kind heeft de partner ook recht op verlof. Dit heet officieel geboorteverlof, maar wordt ook wel partnerverlof genoemd. Het geboorteverlof voor partners die in loondienst zijn, is sinds 1 januari 2019 eenmaal het aantal werkuren per week. Het geboorteverlof moet opgenomen worden binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Wijziging per 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 is er vastgesteld dat partners bij de geboorte van het kind recht hebben op aanvullend geboorteverlof. Bij een fulltime werkweek bedraagt dit vijf werkweken. De medewerker ontvangt hierbij een uitkering van UWV. Deze uitkering is 70% van hun maximale dagloon.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een regeling waar ouders met kinderen onder de acht jaar gebruik van kunnen maken. Ouderschapsverlof is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan het gezin. In de eerste acht levensjaren kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dat is onbetaald, tenzij er in de betreffende cao of het bedrijfsreglement een loondoorbetaling is geregeld.

Wijziging per 2 augustus 2022
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof deels uitbetaald. Zo moet het voor ouders aantrekkelijker worden om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Ouders die gebruikmaken van de regeling krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). De regeling gaat pas vanaf augustus 2022 in, zodat zowel UWV als werkgevers zich kunnen voorbereiden op de aanpassing.

Indien de medewerker bij PRO HRM heeft aangegeven en aangetoond recht te hebben op de betreffende verlofsoort, zorgen wij er uiteraard voor dat alle regels worden toegepast. Vragen? Neem contact met ons op.