Terug naar overzicht

Fasensysteem of ketenregeling?

Per 1 januari 2020 is het door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) niet langer vanzelfsprekend dat voor iedere ingeleende werknemer het fasensysteem uit de CAO voor uitzendkrachten wordt gehanteerd. Er vindt namelijk een onderscheid plaats tussen de ketenregeling en het fasensysteem. We leggen u graag de verschillen uit.

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De WAB brengt vele maatregelen met zich mee, waaronder een belangrijke wijziging en onderscheid tussen een uitzendovereenkomst en payrollovereenkomst. Het verschil tussen beide overeenkomsten is dat er bij een payrollovereenkomst geen allocatiefunctie wordt vervuld en de terbeschikkingstelling exclusief is. Bij een uitzendovereenkomst zijn beide criteria wel essentieel.

Door deze wijziging en dit onderscheid geldt per 1 januari 2020 de ketenregeling bij een payrollovereenkomst en het fasensysteem bij een uitzendovereenkomst.

Ketenregeling per 1 januari 2020

Voor werknemers met  payrollovereenkomsten, welke binnen onze dienstverlening  ‘Payroll’ vallen, wordt de ketenregeling gehanteerd.

De WAB verruimt het termijn van de ketenregeling van twee naar drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 kunnen in drie jaar tijd drie aansluitende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesloten. Er dient hierbij een tussentijd van zes maanden te worden aangehouden. Deze tussentijd kan per cao worden verkort naar drie maanden als er sprake is van seizoenswerk.

De ketenregeling is niet van toepassing op BBL’ers en jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Fasensysteem per 1 januari 2020

Voor de uitzendovereenkomsten, die we toepassen binnen onze diensten ‘Flexservices’ voor intermediairs en ‘Flexibele inhuur’, wordt het fasensysteem van de ABU gehanteerd.

Het fasensysteem van de ABU blijft na de invoering van de WAB hetzelfde. Dit betekent dat ook na 1 januari 2020 werknemers met een uitzendovereenkomst in fase A voor 78 weken op uitzendbasis kunnen worden ingeleend. Na 78 weken komen werknemers met een uitzendovereenkomst in fase B. In deze fase kunnen gedurende vier jaar maximaal zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd aan werknemer worden verstrekt. Zo kan er tot 5,5 jaar flexibele contracten worden verstrekt.

Wilt u meer weten over de ketenregeling of het fasensysteem met betrekking tot onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.