Terug naar overzicht

Duidelijkheid over controversieel verklaarde onderwerpen

Controversieel verklaarde onderwerpen

Op 12 september kwam er eindelijk meer duidelijkheid over de controversieel verklaarde onderwerpen. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Wat is controversieel verklaren?

Wanneer het kabinet is gevallen, wordt het demissionair. Het kabinet zal dan alleen nog lopende zaken afhandelen en geen grote politieke beslissingen nemen. Daarnaast kunnen bepaalde onderwerpen controversieel worden verklaard. Alle (wets)voorstellen die over dit onderwerp gaan, zullen dan niet meer behandeld worden door het huidige kabinet.

Welke onderwerpen zijn controversieel verklaard?

Voor de flexbranche zijn de wetsvoorstellen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het belangrijkst. In deze branche zijn geen onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat demissionair minister van Gennip door mag met haar plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt.

Wanneer alle plannen doorgaan kun je onderstaande wijzigingen verwachten:

  • Oproepcontract en min-maxcontracten gaan verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten.
  • Er komen strengere regels voor uitzendcontracten. Zo moet de positie van uitzendkrachten verbeterd worden. Daarnaast moeten de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten minimaal gelijk zijn aan die van mensen in dienst bij de opdrachtgever.
  • Er komen extra regels om draaideurconstructies tegen te gaan. Er wordt gesproken van een periode van ten minste 5 jaar die tussen 2 contracten moet zitten.

Strengere handhaving schijnzelfstandigheid

Natuurlijk is ook de trend van zelfstandig ondernemen een niet te missen ontwikkeling. Het demissionaire kabinet wil een gelijker speelveld tussen de verschillende contractvormen. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en mogelijkheden tot pensioenopbouw voor zzp’ers. Ook willen ze de zelfstandigenaftrek beperken.

Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het begrip zzp’er. Wat maakt iemand zzp’er t.o.v. een medewerker in dienst? Eerder bleek uit het Deliveroo Arrest al dat vrije vervanging geen beslissende factor is in het zelfstandig zijn van de functie. Er wordt ook strenger gekeken naar het begrip ‘gezag’. En komt er een rechtsvermoeden. Dat betekent dat de werkgever bewijs moet aanleveren dat er geen dienstverband is. Op dit moment moet de werkende aantonen dat er wel sprake is van een dienstverband.

Ook zal er vanaf 1 januari 2025 gehandhaafd worden tegen schijnzelfstandigheid. Dit is een van de punten die uit de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) kwam vanuit mei 2016. Toen is overgegaan van de VAR naar wet DBA. De toenmalige minister heeft in 2017 de wet bevroren. De wet telt dus nog wel, maar er wordt geen toezicht of handhaving op gehouden.

Al in 2020 hadden ministers plannen om zzp aan te pakken, maar hier is geen akkoord op gekomen. Daarom zal waarschijnlijk pas vanaf 2025 worden gecontroleerd of iemand wel echt zelfstandig is. Dit kan voor werkgevers problemen opleveren, omdat ze later alsnog kosten moeten maken voor bijvoorbeeld werknemersverzekeringen.

Verplichte certificeringen worden later ingevoerd

Het ziet ernaar uit dat de grootste wijziging voor de flexbranche, het certificeringsstelsel, dus ook doorgaat. Volgens de ABU zal de wijziging een jaar worden uitgesteld en ingaan op 1 januari 2026. Daarnaast spreken ze over een toelatingsstelsel, in plaats van een certificering. Wat dit precies betekent, wordt later bekend gemaakt.

Controversieel verklaring niet definitief

De lijst van controversieel verklaarde onderwerpen is overigens niet definitief. Zowel commissies als fracties kunnen nieuwe onderwerpen voorstellen die ze controversieel willen verklaren. Andersom is het ook mogelijk. Een Kamercommissie kan voorstellen om een controversieel verklaard onderwerp toch te behandelen.

De komende maanden komt er meer duidelijkheid over de invulling van de verschillende wetsvoorstellen. Natuurlijk houden we je op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen. Bij vragen, kun je altijd contact opnemen.