Terug naar overzicht

Demissionair kabinet,
wat zijn de gevolgen?

Blog - Demissionair kabinet

Het zal je niet ontgaan zijn dat kabinet-Rutte IV is gevallen. Sinds 7 juli is er sprake van een demissionair kabinet. Wat betekent dit voor de flexbranche?

Op dit moment weten we nog niet zo veel. Een demissionair kabinet behandelt geen grote vraagstukken meer. Die worden controversieel verklaard. Maar het is nu nog niet duidelijk welke onderwerpen dat zijn. Eigenlijk zouden we dat op 27 juli te weten zijn gekomen. Maar nu wordt dat pas op 12 september duidelijk.

Wat gebeurt er met de voorgestelde arbeidsmarkthervormingen?

Zoals je weet staan (of stonden?) er veel arbeidsmarkthervormingen op de planning. Van de verplichte certificering tot meer regulering van zzp’ers en de wet verbetering flexibele arbeidskrachten. Wanneer deze onderwerpen controversieel worden verklaard, is het aan een nieuw te vormen kabinet hier wat mee te doen. Wanneer dat niet het geval is, kan demissionair minister van Gennip waarschijnlijk doorgaan met de plannen. De invoering van de nieuwe wetsvoorstellen zal vermoedelijk wel vertraging oplopen.

Wat zegt de ABU?

De ABU heeft hier ook op gereageerd. Zij willen dat de hervorming van de arbeidsmarkt doorgaat. Maar dan wel alles op hetzelfde moment. Zij zijn bang dat de aanpassingen rondom zzp niet door worden gezet, terwijl uitzendwerk wel met wijzigingen te maken krijgt. Op die manier ontstaat er oneerlijke concurrentie en zullen mensen sneller aan de slag gaan als zzp’er. Ook heeft de ABU gevraagd om het voorgestelde pakket in zijn geheel voor te stellen en geen nieuwe onderdelen (zoals een maximale inleentermijn) toe te voegen.

6 hoofdpunten ABU

De ABU heeft een brief met eigen inbreng naar de verkiezingsprogrammacommissie gestuurd. Hierin staan 6 hoofdpunten.

 1. Zorg voor voldoende ruimte voor goed geregeld uitzendwerk en payrolling
  De ideeën die voort komen uit het SER-Advies zoals minister van Gennip heeft voorgesteld. Kom niet met extra plannen op dit moment.
 2. Zorg voor een gelijk speelveld en goed geregeld zzp-werk
  Maak duidelijk wanneer iemand wel of geen zzp’er is en voer een rechtsvermoeden van werkgeverschap in wanneer iemand onder de € 35,- per uur verdient.
 3. Zet stappen in de richting van een contractneutraal sociaal stelsel
  De ABU vindt dat zekerheden als hypotheek, pensioen en sociale zekerheid los moeten staan van de contractvorm. Of dat nou vast of flex is. Daarvoor willen ze de invoer van een contractneutraal sociaal stelsel. Dan is het voor werkgevers niet meer duurder om een zzp’er in te huren of een medewerker aan te nemen, de afdracht en risico’s zijn gelijk.
 4. Zorg voor robuuste uitvoerbare regels en investeer in handhaving
  De ABU wil graag simpele heldere regels rondom (flexibel) werk. Zo zijn er duidelijke kaders voor ondernemers en werkenden die vanuit juiste bedoelingen willen handelen. Daarnaast willen ze dat er flink geïnvesteerd wordt in handhaving en toezicht op naleving van de regels. Bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.
 5. Investeer in de arbeidsmarkt en kom met een deltaplan voor de aanpak van de krapte
  Er is natuurlijk al een tijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl er ook nog steeds veel mensen niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. De ABU vindt dat Nederland als ambitie moet hebben de meest inclusieve arbeidsmarkt van Europa te worden. Daarbij is een stimulerend arbeidsmarktbeleid vanuit de overheid nodig.
 6. Zorg voor regie op arbeidsmigratie en kom met een richtinggevende visie
  Met de inwoners van ons land is het niet haalbaar om de arbeidsmarkt te redden, daarvoor is volgens de ABU arbeidsmigratie voor nodig. Ze vragen om een helder beleid met ook oog voor de, vaak kwetsbare, positie van deze groep mensen.

En Prinsjesdag dan?

Op dinsdag 19 september is het Prinsjesdag. Normaal gesproken de dag waarop we de begroting voor het nieuwe jaar horen. En dus weten wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar wordt er een begroting opgesteld. Maar door een demissionair kabinet. Het zal een troonrede ‘light’ worden, de nieuwe verkiezingen zijn namelijk pas op 22 november. Het kan dus gebeuren dat de invulling van de budgetten nog wordt aangepast.

Kortom, er staat ons een spannende tijd te wachten. Zoals altijd houden we je op de hoogte wanneer we meer weten!