Terug naar overzicht

De voorjaars­feestdagen: welke regels gelden er?

Het is voorjaar. We kunnen stellen dat het een ander (voor)jaar is dan andere jaren. Het coronavirus raakt ons allen. Het voorjaar brengt wel net als andere jaren veel officiële feestdagen met zich mee. Dit jaar zelfs eentje extra: Bevrijdingsdag. Verder vinden in april, mei en juni, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren plaats. Met de feestdagen zijn er aantal regels en rechten van toepassing, waaronder loondoorbetaling of de recht op toeslag. We leggen het u graag uit.

Wat zijn de officiële voorjaarsfeestdagen in 2020?
Feestdag Datum
Pasen 12 april en 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020

Het is duidelijk dat het coronavirus grote impact heeft op onze samenleving. Uiteraard adviseren wij, ook tijdens de feestdagen, de beschreven richtlijnen van de RIVM te handhaven; zowel in het werkveld als in de thuissituatie. 

Zijn medewerkers met de voorjaarsfeestdagen vrij?

Het is niet in de wet vastgesteld of medewerkers vrij zijn met feestdagen. In de meeste gevallen staan er regels over de feestdagen in de betreffende cao, arbeidsovereenkomst of personeelsreglement vermeld. Hierin wordt aangegeven of medewerkers (verplicht) vrij zijn en of de medewerker wordt doorbetaald tijdens de feestdagen.

Welke regels gelden er voor de voorjaarsfeestdagen in de Cao voor Uitzendkrachten (ABU)?

PRO HRM volgt voor haar medewerkers met een uitzendovereenkomst de CAO voor Uitzendkrachten. Feestdagen, maar ook vakantie, kort verzuim/bijzonder verlof en geboorteverlof zijn geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten. Volgens deze cao geldt dat alle medewerkers het feitelijk loon tijdens officiële feestdagen krijgen als zij op die dag gewerkt zouden hebben. Hier zijn twee voorwaarden op van toepassing:

  1. De medewerker met een uitzendovereenkomst heeft een periode van dertien aaneengesloten weken minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week heeft gewerkt.
  2. De medewerker met een uitzendovereenkomst heeft nog geen dertien aaneengesloten weken gewerkt, maar wel in meer dan de helft van het aantal gewerkte weken op de betreffende dag in de week.

Als de medewerker werkt op een erkende feestdag, wordt op basis van de inlenersbeloning bepaald of er recht is op een toeslag.

Heb je meer vragen over de benoemde voorwaarden of de toepassing van de cao? Neem dan contact met ons op.