Terug naar overzicht

De inlenersbeloning, wat is dat?

Medewerkers met een uitzendovereenkomst verdienen standaard het loon dat geldt bij de inlenende partij. Dit komt door de zogeheten inlenersbeloning. De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de CAO voor Uitzendkrachten. Hierdoor dient gelijke beloning tussen medewerkers met een uitzendovereenkomst en medewerkers die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever te worden gerealiseerd. We spraken Max Reijers, backoffice specialist bij PRO HRM, over diverse aspecten die vallen onder de inlenersbeloning.

In 2023 wordt de inlenersbeloning verder uitgebreid. De nieuwste informatie over de inlenersbeloning vind je hier.

Wat is de inlenersbeloning?

“Voor onze medewerkers met een uitzendovereenkomst volgen we de CAO voor Uitzendkrachten. Vanuit deze cao hebben deze medewerkers vanaf de eerste werkdag recht op de inlenersbeloning. Hierbij wordt het loon van de medewerker met een uitzendovereenkomst gespiegeld aan de geldende cao van de opdrachtgever. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever een eigen beloningssystematiek hanteert. Dan is de inlenersbeloning hierop van toepassing. PRO HRM is, net zoals alle uitzendorganisaties, verplicht om de inlenersbeloning toe te passen”, vertelt Max.

Welke aspecten vallen onder de inlenersbeloning?

Onder de inlenersbeloning vallen de onderstaande aspecten:

  • Inschaling loon
  • Initiële loonsverhoging
  • Periodieken
  • Arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen (denk hierbij aan ploegentoeslag of vergoedingen voor overwerkuren)
  • Onkostenvergoedingen (denk hierbij aan reiskostenvergoedingen)
Wat valt niet onder de inlenersbeloning?

Max: “Een pensioenregeling en het aantal vakantiedagen zijn voorbeelden van aspecten die niet onder de inlenersbeloning vallen. Hiervoor passen we voor onze medewerkers met een uitzendovereenkomst de regeling toe zoals deze in de CAO voor Uitzendkrachten is vermeld. Zo bouwen medewerkers vanaf 21 jaar en ouder die op basis van een uitzendovereenkomst 26 weken of langer werkzaam zijn, middels de CAO voor Uitzendkrachten een pensioenkapitaal op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Hiernaast hebben medewerkers recht op 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.”

Wat is de rol van onder andere Max met betrekking tot de inlenersbeloning?

“Bij de inschrijving van medewerkers bekijken wij vanuit de backoffice-afdeling altijd welke cao van toepassing is. Er zijn veel geldende cao’s in Nederland, welke inhoudelijk regelmatig veranderen. Dit alles vergt specifieke en actuele juridische kennis. Indien de opdrachtgever een eigen beloningssystematiek hanteert, dienen we deze gegevens van onze opdrachtgevers correct te ontvangen. PRO HRM zorgt er dan voor dat de gegevens juist worden toegepast in de beloning van de medewerkers”, aldus Max.

Heeft u nog vragen over de inlenersbeloning? Neem dan gerust contact op met Max via of 088 2013 880