Terug naar overzicht

Bastien geeft antwoord op:
“Wat moet ik weten over vakantiedagen?”

De zomerperiode is een tijd waarin veel medewerkers op vakantie gaan. De opbouw en het recht op vakantiedagen is wettelijk vastgesteld. Maar op hoeveel vakantiedagen hebben medewerkers bij PRO recht? En hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen? We vroegen het aan onze backoffice specialist Bastien van Riel.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Net zoals vakantiegeld, bouwt iedere medewerker vakantiedagen op. Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

  • In het geval dat medewerkers per gewerkt uur worden verloond, bouwen zij over elk gewerkt uur vakantiedagen op. Voor het wettelijke gedeelte is dit 8,70% aan vakantie-uren per gewerkt uur. Iedere medewerker heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra dagen die vaak afgesproken zijn in de betreffende cao, contract of bedrijfsreglement. Bastien: “Voor onze medewerkers volgen we de ABU CAO. Volgens de ABU CAO (2019) bouwen medewerkers hiernaast nog 2,17% vakantie-uren op per gewerkt uur. In totaal reserveren wij dus 10,87% aan vakantie-uren per gewerkt uur.”
  • “In het geval dat medewerkers op vaste maandbasis worden verloond, bouwen zij op basis van 40 uur per week volgens de ABU CAO 25 vakantiedagen op, waarvan 5 bovenwettelijke zijn”, vertelt Bastien.
Opnemen van vakantiedagen

“Het opgebouwde percentage aan vakantie-uren staat aangegeven op de salarisstrook van onze medewerkers. Hierop is te zien hoeveel vakantie-uren er in het loontijdvak zijn gereserveerd. Medewerkers kunnen vakantiedagen opnemen in overleg met hun werkgever/opdrachtgever. Vervolgens kan de medewerker van PRO in ons online urenportaal Flexportal de betreffende vakantiedagen invullen”, geeft Bastien aan.

Vervaltermijn vakantiedagen

Bastien: “Wettelijke vakantiedagen mag je niet eindeloos opsparen. Deze moeten 6 maanden na het jaar waarin je deze dagen hebt opgebouwd zijn opgenomen. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van 5 jaar. Wij benadrukken het belang om af en toe te genieten van een welverdiende vakantie, om daarna weer productief aan de slag te kunnen!”

Alvast een fijne vakantie(periode) namens ons hele team!

Meer weten over vakantiedagen? Bastien is te bereiken via of 088-2013880.