Terug naar overzicht

Bastien geeft antwoord op:
“Wat moet ik weten over vakantiedagen?”

Nu de lente weer is begonnen, kan zomaar de gedachte opkomen om één of meerdere vakantiedagen op te nemen. De opbouw en het recht op vakantiedagen is wettelijk vastgesteld. Maar op hoeveel vakantiedagen hebben medewerkers bij PRO HRM recht? We vroegen het aan onze backoffice specialist Bastien van Riel.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Net zoals vakantiegeld, bouwt iedere medewerker vakantiedagen op. Bij PRO HRM hanteren we voor medewerkers met een uitzendovereenkomst de ABU CAO. Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Iedere medewerker heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra dagen die vaak afgesproken zijn in de betreffende cao, contract of bedrijfsreglement.

“In het geval dat medewerkers per gewerkt uur worden verloond, bouwen zij over elk gewerkt uur vakantiedagen op. Voor het wettelijke gedeelte is dit 8,70% aan vakantie-uren per gewerkt uur. Medewerkers bouwen hiernaast nog 2,17% bovenwettelijke vakantie-uren op per gewerkt uur. In totaal reserveren wij dus 10,87% aan vakantie-uren per gewerkt uur. In het geval dat medewerkers op vaste maandbasis worden verloond, bouwen zij op basis van 40 uur per week 25 vakantiedagen op, waarvan 5 bovenwettelijk zijn”, vertelt Bastien.

Opnemen van vakantiedagen

“Het opgebouwde percentage aan vakantie-uren staat aangegeven op de salarisstrook en op het dashboard van Flexportal van onze medewerkers. Hierop is te zien hoeveel vakantie-uren er in het loontijdvak zijn gereserveerd. Medewerkers kunnen vakantiedagen opnemen in overleg met hun werkgever/opdrachtgever. Vervolgens kan de medewerker van PRO HRM in ons online HR-portaal Flexportal de betreffende vakantiedagen invullen”, geeft Bastien aan.

Vervaltermijn vakantiedagen

Bastien: “Wettelijke vakantiedagen mag je niet eindeloos opsparen. Deze moeten 6 maanden na het jaar waarin je deze dagen hebt opgebouwd zijn opgenomen. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van 5 jaar. Wij benadrukken het belang om af en toe te genieten van een welverdiende vakantie, om daarna weer productief aan de slag te kunnen!”

Alvast een fijne lentedagen toegewenst namens ons hele team! Meer weten over vakantiedagen? Bastien is te bereiken via  of 088-2013880.

*Deze blog is voor het laatst aangepast op 17-01-2022, de percentages verschillen ieder jaar en zullen gewijzigd worden.