Verzuimpreventie
voor uw medewerkers

Meer informatie over
onze aanvullende HR-diensten?

Neem contact met ons op

PRO HRM biedt op het gebied van verzuimpreventie en -begeleiding een passende combinatie van online zelfhulp en de inzet van professionele hulpverleners, zoals een bedrijfscoach. Onze integrale aanpak, met de combinatie van online tools en persoonlijke begeleiding, zorgt voor grip op verzuim en draagt bij aan zowel de algehele werkconditie alsmede de werknemerstevredenheid.

Online platform Evie

Uw werknemers worden betrokken en gestimuleerd om zelf op het online platform Evie aan de slag te gaan bij eerste en/of lichte klachten zoals spanning, piekeren en slecht slapen.

Het online platform Evie kent twee delen. Het eerste deel is gericht op het voorkomen van verzuim door online, preventieve zelfhulp. Hierbij is het doel om werknemers een instrument te geven om (lichte) psychische klachten te voorkomen door zelf aan de slag te gaan, en zo aan het eigen herstel te werken. Naar behoefte van de medewerker kan met deze tools ook het informele netwerk van de werknemer worden betrokken om bij te dragen aan preventie van verzuim of het herstellen daarvan. Zelf werken aan klachten op hun eigen manier: waar, wanneer en met wie diegene dat wil. Met het grote aanbod aan e-healthmodules geeft het online platform meer kennis over specifieke onderwerpen en daagt het werknemers uit hier iets mee te doen. Bovendien biedt het platform ook oefeningen om deze nieuwe kennis in de praktijk te brengen en vaardigheden te versterken.

Ook als onverhoopt de klachten resulteren in verzuim kan door middel van het platform met de begeleidende bedrijfscoach worden gecommuniceerd en een stappenplan worden bijgehouden. Het tweede deel van het online platform gaat namelijk, waar nodig, vloeiend over in een combinatie tussen zelfhulp en professionele begeleiding via een bedrijfscoach.

Bedrijfscoach

In combinatie met het online platform draagt PRO HRM zorg voor periodieke inzet van een hulpverlener ofwel bedrijfscoach op locatie. Door middel van individuele preventie en coachinggesprekken kunnen werknemers gericht worden begeleid en wordt verzuim voorkomen. In geval van verzuim helpt de bedrijfscoach met een individueel stappenplan naar herstel en re-integratie. Bij deze individuele gesprekken en trajecten wordt het online platform ingezet, zodat er sprake is van een integrale en herkenbare aanpak richting werknemers. De periodieke aanwezigheid van de bedrijfscoach op locatie biedt een toegankelijk en veilig aanspreekpunt. Dit dient te worden gezien als een inloopspreekuur, waarbij bij groeiend aanbod wordt gewerkt op afspraak.

Wanneer op individuele of op groepsbasis een begeleiding door een bedrijfscoach wordt ingezet voor een medewerker, kan tegen een meerprijs gebruik worden gemaakt van de verdiepende behandelmodules. Hierbij kan PRO HRM leunen op de jarenlange ervaring en expertise, vanuit zusterorganisaties, op het gebied van (preventieve) online behandelingen binnen de huisartsenzorg en GGZ.