Veelgestelde vragen van opdrachtgevers

Flexibele inhuur bij PRO HRM

Wat kan PRO HRM voor mij en mijn organisatie betekenen?

Medewerkers zijn allesbepalend voor de resultaten binnen de organisatie, ook daar waar het gaat om tijdelijke medewerkers of opvang bij pieken. Uitzend- of detacheringsbureaus kunnen hierbij ondersteunen. Wanneer deze intermediair ervoor heeft gekozen om de backoffice werkzaamheden aan PRO HRM uit te besteden, ontzorgen wij hen volledig. Zo kun je als werkgever met PRO HRM in contact komen. Wij regelen namelijk dat uren goed doorgegeven worden, de medewerker salaris ontvangt en jouw organisatie de juiste facturen.

Onder welke cao vallen uitzendkrachten van PRO HRM?

Alle uitzendkrachten bij PRO HRM vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) en hebben daarbij tevens recht op het StiPP Basispensioen of het StiPP Pluspensioen. PRO HRM zorgt voor aansluiting op de cao van de inlener. Deze zaken vallen onder de inlenersbeloning.

Wat zijn de kosten van PRO HRM?

Voor opdrachtgevers zijn er geen extra kosten wanneer een uitzend- of detacheringsbureau samenwerkt met PRO HRM. De kosten voor de medewerker worden bepaald door de intermediair.

Hoe lever ik uren aan bij PRO HRM?

Wanneer met de intermediair is afgesproken dat je als opdrachtgever uren doorgeeft, kan dat eenvoudig via Flexportal. Zowel de intermediair als medewerkers als jouw organisatie heeft toegang tot een persoonlijke online omgeving.

Het kan ook afgesproken worden dat de intermediair of de medewerker zelf de uren invult. Vervolgens is iemand binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor het accorderen van de uren.

Op welke termijn factureert PRO HRM mij?

De facturatietermijn wordt afgesproken met de intermediair. PRO HRM zorgt vervolgens voor een juiste afhandeling volgens de gemaakte afspraken.

Wat onderscheid PRO HRM?

PRO HRM heeft een unieke propositie in de markt. Als enige partij combineren wij goed werkgeverschap met een unieke aanpak in onder andere preventie en verzuimmanagement.

Payroll bij PRO HRM

Wat is payroll?

Payroll (loonlijst) is in het kort het uitbesteden van juridische aspecten rondom werkgeverschap. Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid om zijn werkgeverschap uit handen, de werknemers komen in dienst van een payrollonderneming. Omdat een opdrachtgever voor de payrolldienstverlening kiest, creëert hij voor zichzelf en/of zijn medewerkers geen werkgeversrisico’s, geen personeelsadministratie en goed werkgeverschap.

Als opdrachtgever blijf je de belangrijke zaken wel zelf bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn. Op de werkvloer verandert er dus niets.

Wat kan PRO HRM voor mijn organisatie betekenen?

Bij een samenwerking, nemen wij het juridisch werkgeverschap over. Dit houdt in dat wij de administratieve en juridische activiteiten van je overnemen, inclusief het daarbij behorende risico. Jij werft en selecteert de nieuwe werknemer en wij nemen het stokje daarna over. Dankzij Flexportal, wat wij inrichten, kun je veilig en op ieder moment uren goedkeuren, medewerkers inschrijven en rapportages bekijken. Hierdoor is het mogelijk om efficiënter én tegen lagere kosten te werken.

Blijven mijn personeelskosten inzichtelijk?

Zeker! Je personeelskosten worden juist beter inzichtelijk, onder andere doordat je alleen de gewerkte uren betaalt en wij een all-in uurtarief hanteren. In Flexportal worden de kosten, rapportages en uren in een duidelijk overzicht weergegeven.

Betaalt PRO HRM vakantiedagen uit?

Ieder uur dat een medewerker werkt, reserveren wij een wettelijk percentage aan vakantiedagen. Deze vakantiedagen dienen in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat hij/zij gewend is te ontvangen. De vakantiedagen die worden opgebouwd, worden gereserveerd en kunnen door de werknemer opgevraagd worden. Let op: het maximum vakantie-uren wat wij kunnen uitbetalen is het opgebouwde saldo. Een medewerker kan dus niet meer vakantie-uren doorbetaald krijgen dan hij/zij opgebouwd heeft.

Hoe werkt payroll bij ziekte?

Wij zijn juridisch werkgever van uw medewerker, dus dragen wij ook zorg over de werkgeversrisico’s, zoals in geval van ziekte. Dit betekent dat wij de werknemer doorbetalen bij ziekte, maar ook dat een zieke werknemer de eerste dag van het verzuim een melding bij ons maakt. Na deze melding dragen wij zorg voor uitbetaling van ziekengeld.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor mijn organisatie?