Veelgestelde vragen van opdrachtgevers

Flexibele inhuur bij PRO HRM

Wat kan PRO HRM voor mij en mijn organisatie betekenen?

Medewerkers zijn allesbepalend voor de resultaten binnen uw organisatie, ook daar waar het gaat om tijdelijke medewerkers of opvang bij pieken. In een kennismaking inventariseren wij uw behoeften en maken wij desgewenst een flexscan voor uw organisatie. Hierna stellen wij een offerte op. Met een team bevlogen intercedentes én een optimaal online portaal gaat PRO HRM hierna voor u aan de slag om te zorgen voor een optimale bezetting.

Onder welke cao vallen uitzendkrachten van PRO HRM?

Alle uitzendkrachten bij PRO HRM vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) en hebben daarbij tevens recht op het StiPP Basispensioen of het StiPP Pluspensioen. PRO HRM zorgt voor aansluiting op de cao van de inlener op de zes belangrijkste onderdelen:

 • Inschaling loon
 • Initiële loonsverhoging
 • Periodieken
 • Arbeidsduurverkorting
 • Toeslagen (denk hierbij aan ploegentoeslag of vergoedingen voor overwerkuren)
 • Onkostenvergoedingen (denk hierbij aan reiskostenvergoedingen)
Wat zijn de kosten van PRO HRM?

PRO HRM hanteert een omslagfactor op het bruto uurloon van de medewerker. Deze laten wij u transparant zien, en hier zitten geen verborgen kosten in. U heeft als opdrachtgever echter diverse keuzes die het eindtarief beïnvloeden zoals een eigen risico bij verzuim, betalingstermijnen en extra kostprijsverhogende wensen conform uw eigen bedrijfsmodel.

 

Hoe lever ik uren aan bij PRO HRM?

Via uw eigen online HR-portaal heeft u, naast nog openstaande functies, ook inzicht in alle tewerkgestelde medewerkers, hun uren en facturen. In dit portaal vult uw medewerker ook de gewerkte uren in. Hierna kan iemand binnen uw organisatie deze accorderen.

Wat als ik zelf al een medewerker op het oog heb?

Naast flexibele inhuur biedt PRO HRM ook payrolling aan als dienst. Indien u iemand zelf op het oog heeft, kunt u in contact treden met de adviseurs van PRO HRM welke u helpen met de best passende oplossing.

Op welke termijn factureert PRO HRM mij?

Samen met uw eigen contactpersoon stemt u de facturatietermijn af. Vaak ligt de facturatietermijn in lijn met de betalingstermijn van de medewerker.

Wat onderscheid PRO HRM?

PRO HRM heeft een unieke propositie in de markt. Als enige partij combineren wij goed werkgeverschap met een unieke aanpak in onder andere preventie en verzuimmanagement.

Payroll bij PRO HRM

Wat is payroll?

Payroll (loonlijst) is in het kort het uitbesteden van juridische aspecten rondom werkgeverschap. Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid om zijn werkgeverschap uit handen, de werknemers komen in dienst van een payrollonderneming. Omdat een opdrachtgever voor de payrolldienstverlening kiest, creëert hij voor zichzelf en/of zijn medewerkers geen werkgeversrisico’s, geen personeelsadministratie en goed werkgeverschap.

Als opdrachtgever blijft u de belangrijke zaken wel zelf bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn. Op de werkvloer verandert er dus niets.

Wat kan PRO HRM voor mijn organisatie betekenen?

Bij een samenwerking, nemen wij het juridisch werkgeverschap van u over. Dit houdt in dat wij de administratieve en juridische activiteiten van je overnemen, inclusief het daarbij behorende risico. U werft en selecteert de nieuwe werknemer en wij nemen het stokje vanaf daar van u over. Dankzij het online HR-portaal dat wij voor u inrichten, kunt u veilig en op ieder moment uren goedkeuren, medewerkers inschrijven en rapportages bekijken. Hiermee is het mogelijk efficiënter én kostenbesparend te werken.

Blijven mijn personeelskosten inzichtelijk?

Zeker! Uw personeelskosten worden juist beter inzichtelijk, onder andere doordat u enkel de gewerkte uren betaald en wij een all-in uurtarief hanteren. In het online HR-portaal worden de kosten, rapportages en uren in een duidelijk overzicht weergegeven.

Wat zijn de kosten van de payrolldienstverlening?

We maken graag een offerte op maat voor uw organisatie, zodat u precies kunt zien wat de kosten zijn. Bel ons via 088-2013880 of vraag hier direct een offerte aan.

Hoe is de omslagfactor bij payrolling opgebouwd?
 • Personeels- en salarisadministratie
 • Arbodienstverlening
 • Poortwachterfunctie en re-integratieverplichtingen
 • Afdracht van loonheffingen
 • Ziekterisico afhankelijk van keuze
 • Reservering of saldo op de loonstrook:
  • Vakantiegeld
  • Vakantiedagen
 • Nationale feestdagen
 • Deskundige helpdesk
 • Aansluiting online urenportaal
 • Collectieve personeelsvoorzieningen voor uw medewerkers
 • Pensioensregeling
Betaalt PRO HRM vakantiedagen uit?

Ieder uur dat een medewerker werkt, reserveren wij een wettelijk percentage aan vakantiedagen. Deze vakantiedagen dienen in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat hij/zij gewend is te ontvangen. De vakantiedagen die worden opgebouwd, worden gereserveerd en kunnen door de werknemer opgevraagd worden. Let op: het maximum vakantie-uren wat wij kunnen uitbetalen is het opgebouwde saldo. Een medewerker kan dus niet meer vakantie-uren doorbetaald krijgen dan hij/zij opgebouwd heeft.

Hoe werkt payroll bij ziekte?

Wij zijn juridisch werkgever van uw medewerker, dus dragen wij ook zorg over de werkgeversrisico’s, zoals in geval van ziekte. Dit betekent dat wij de werknemer doorbetalen bij ziekte, maar ook dat een zieke werknemer de eerste dag van het verzuim een melding bij ons maakt. Na deze melding dragen wij zorg voor uitbetaling van ziekengeld.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor mijn organisatie?
Welke aanvullende HR-diensten kan PRO HRM aanbieden voor mijn organisatie?

PRO HRM kan u diverse aanvullende HR-diensten aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online en gestandaardiseerde recruitmenttool of advies en ondersteuning bij verzuimcoördinatie en -preventie. Lees hier meer over de aanvullende HR-diensten.