Veelgestelde vragen voor medewerkers

Medewerker bij PRO HRM

Verandert mijn salaris nu ik bij PRO HRM op de loonlijst kom?

Nee. Een overname door PRO HRM betekent niet dat je minder gaat verdienen dan voorheen en ook niet dat je per uur minder overhoudt.

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

De hoogte van jouw salaris komt, net als normaal, tot stand in overleg met het bedrijf waar je werkt. Deze hoogte is gebaseerd op het uurloon geldend in het bedrijf waar je werkzaam bent en is daarbij afhankelijk van:

 • Jouw werkpatroon
 • Jouw leeftijd
 • Het soort werk
 • Jouw werkervaring

Het salaris wordt altijd bepaald in het bruto uurloon. Dit is nodig omdat jouw werkduur kan afwijken van wat gebruikelijk is: geen volledige maand, geen 38 uur per week, etc. Jouw exacte bruto verdiensten bereken je door dit uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren dat je in een betreffende week hebt gewerkt. Wij zorgen ervoor dat alle van toepassing zijnde loonsverhogingen die volgens de wet of de geldende cao aan jou worden toegekend.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Ieder jaar publiceren wij een nieuw salarisschema. Hierin kun je precies zien wanneer wij je loon uitbetalen. Dit is namelijk afhankelijk of je per week, maand of per 4 weken betaald krijgt. Houd wel rekening met een mogelijke betalingsvertraging tussen sommige banken. Deze vertraging is maximaal 1 dag.

Op deze pagina vind je het salarisschema voor dit jaar.

Je kunt het salarisschema ook altijd terugvinden in Flexportal.

Hoe werkt het fasensysteem van de ABU CAO?

Er zijn drie contractuele fases waarin iemand kan zitten. In welke fase je zit is bovenaan de eerste pagina van jouw contract aangegeven. De mogelijkheden zijn:

 1. Fase A: van 0 tot 52 gewerkte weken bij één bedrijf
  In deze fase ben je maximaal flexibel.
 2. Fase B: de volgende 3 jaar
  Na afloop van jouw overeenkomst voor de eerste 52 weken, kan een fase B contract volgen. Dit is een overeenkomst voor bepaalde tijd. Fase B houdt in dat PRO HRM je, na de periode van 52 weken, zes keer een overeenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden met een maximale totale duur van 3 jaar.
 3. Fase C: een contract voor onbepaalde tijd
  Na fase B te hebben doorlopen, kan PRO HRM je een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.
Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Welke opzegtermijn voor jou van toepassing is kun je vinden in jouw geldende cao of beloningssystematiek. Als je onverhoopt wilt of moet stoppen met jouw werkzaamheden, dan horen wij graag wanneer en waarom je wilt stoppen. Wij kunnen dan alle formaliteiten correct verzorgen ten behoeve van de uitschrijving

Neemt PRO HRM mijn huidige contract over?

PRO HRM is opvolgend werkgever. Dit betekent dat PRO HRM alle daaruit voortkomende verplichtingen overneemt. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een nieuwe proeftijd en worden de opgebouwde dienstjaren meegenomen. De overeenkomst wordt conform de geldende cao opgesteld.

Hoe zit mijn loonstrook in elkaar?

Per salarisperiode (iedere week, maand of vier weken) stelt PRO HRM jouw loonstrook op. De loonstrook is een specificatie van het salaris. Hierop vermeldt PRO HRM jouw brutosalaris, inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en inhoudingen van belastingen en premies. Om de loonstrook goed te begrijpen, is het van belang om de betekenis van de belangrijkste begrippen en cijfers te kennen. Onderstaand is het mogelijk om een voorbeeld loonstrook (PDF) in diverse talen te downloaden. Daarbij is een toelichting over de begrippen bijgevoegd.

Let op! Om de uitleg van de begrippen op de loonstrook te kunnen zien, is het van belang dat je het PDF-bestand opent via Adobe Acrobat

Hoe en wanneer krijg ik mijn loonstrook?

Per periode (iedere week, maand of 4 weken) stellen wij jouw loonstrook op. Op de loonstrook staat precies hoeveel uur je hebt gewerkt. Ook staat er op hoe jouw loon is opgebouwd, wat je het lopende jaar al hebt verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen (vakantiedagen en -geld) je hebt opgebouwd. Je ontvangt jouw loonstrook per e-mail. De loonstrook staat nadat de betaling gedaan wordt ook op jouw persoonlijke pagina op Flexportal (het urenportaal). Hier blijft deze beschikbaar zodat je later altijd nog eens terug kunt kijken.

Waar zijn de verschillende inhoudingen op mijn loonstrook voor?

Net als bij iedereen die werkt, worden op jouw salaris bedragen voor loonheffing en sociale premies ingehouden. PRO HRM draagt de loonheffing en premies voor sociale zekerheid voor je af. Zie voor zekerheid rondom afdrachten onze meest recente WKA-verklaring.

Moet ik de heffingskorting bij PRO HRM laten toepassen?

De loonheffingskorting geeft je een zogenaamde korting op de te betalen loonbelasting. Je houdt hierdoor bij salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer je deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Het wordt aangeraden om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar je het hoogste bruto inkomen van ontvangt.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Jouw jaaropgave staat uiterlijk de tweede week van februari op jouw persoonlijke pagina van Flexportal. Deze blijft de rest van het jaar op jouw persoonlijke pagina staan zodat je deze altijd kunt inzien of uitprinten. Je ontvangt een mailtje wanneer je jaaropgave klaarstaat.

Hoe krijg ik mijn vakantiedagen betaald?

Ieder uur dat je werkt reserveren wij een wettelijk bepaald percentage aan vakantiedagen. Deze vakantiedagen dienen in geval van vakantie, ter dekking van het salaris dat je gewend bent te ontvangen. De vakantiedagen die je opbouwt, worden gereserveerd en kunnen door je opgevraagd worden. Dit kun je doen door je uren onder het kopje vakantie in te vullen op uw online-declaratie. Let op: het maximum vakantie-uren wat wij kunnen uitbetalen is het opgebouwde saldo. Je kunt dus niet meer vakantie-uren doorbetaald krijgen dan je opgebouwd hebt.

Welke dagen gelden als algemeen erkende feestdagen?

Onder algemeen erkende feestdagen, voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag, vallen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren (elke 5 jaar)
Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld betaald?

Wij reserveren 8,33% vakantietoeslag per ieder normaal gewerkt uur. Het vakantiegeld dat je opbouwt, wordt gereserveerd en kan maximaal twee keer per jaar worden uitbetaald. Indien je tussendoor het vakantiegeld niet laat uitbetalen, betalen wij het vakantiegeld begin juni uit. Indien je jouw vakantiegeld eerder wilt ontvangen kun je dit vragen aan de helpdesk van PRO HRM.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

In geval van ziekte, volg je de regels van jouw werkgever en het ziektereglement van PRO HRM. Neem wanneer je ziek bent altijd meteen telefonisch contact met PRO HRM op.

Je kunt ons bereiken op 088-2013880

Wat moet ik weten op het gebied van arbeidsomstandigheden?

De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de zogenaamde Arbowet. Hierin worden de regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek waarborgen. Voor jou is het van belang om te weten dat het bedrijf waar je werkt verplicht is je te informeren over de eventuele risico’s op de werkplek. Je dient er zelf voor te zorgen dat je de instructies ook daadwerkelijk opvolgt.

Hoe zit het wat betreft de identificatieplicht?

Iedereen in Nederland is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dien je altijd een identiteitsbewijs mee te nemen en bij je te dragen op het werk.