Terug naar overzicht

Wijziging voor AOW-gerechtigden
in ABU CAO per 1 juli

Per 1 juli 2016 wijzigt de ABU CAO wat betreft de periodeduur van flexibele contracten voor medewerkers met een AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigde medewerkers kunnen vanaf 1 juli niet meer 130 weken in Fase A werken, maar dit zijn vanaf nu maximaal 78 gewerkte weken. Op deze 78 weken wordt (indien van toepassing) het relevante arbeidsverleden (waarin nagenoeg dezelfde arbeid werd verricht) in mindering gebracht, indien dit arbeidsverleden meer dan 26 weken bevat, blijven er ten minste toch 52 weken over in Fase A.

Bekijk hier voorbeelden van de nieuwe regels voor uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (bron: ABU).

AOW-gerechtigden via payroll nog steeds interessant

Veel AOW-gerechtigden willen graag nog even doorwerken nadat ze een pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Werkgevers hebben echter de verwachting meer risico te lopen door ouder personeel aan te nemen. Door voor payroll te kiezen kunnen werkgevers deze risico’s op een eenvoudige manier afdekken. De ondernemer is door de payrollconstructie volledig verzekerd tegen langdurige ziekte en kan (ook na deze wijziging op 1 juli) nog voor een lange periode (5,5 jaar) flexibele contracten aanbieden. AOW-gerechtigden zijn overigens vaak ook nog goedkoper, omdat er minder premies van toepassing zijn.

De voordelen van payroll bij AOW-gerechtigden voor werkgevers op een rij:

  • Volledige flexibiliteit in contracten (nog steeds zo)
  • Volledig verzekerd tegen langdurige ziekte
  • De opgedane ervaring en kennis van de oudere medewerker blijft op deze manier behouden en kan worden ingezet
  • AOW-gerechtigde medewerkers zijn goedkoper, omdat er minder premies van toepassing zijn.

De voordelen voor de pensioengerechtigde medewerker:

  • Het nettoloon wordt hoger door de gunstige belastingstructuur.
  • Zakelijk netwerk blijft in tact
  • Het extra inkomen wordt niet ingehouden op AOW en pensioen
  • De medewerker blijft op de manier sociaal verbonden met de maatschappij