Terug naar overzicht

Whitepaper | Wat zijn uw
werkelijke arbeidskosten?

De totale werkgeverslasten bedragen meer dan alleen het brutoloon van medewerkers. Naast loonkosten worden werkgevers geconfronteerd met onder andere (in)directe arbeidskosten zoals (verplichte) premies.

In de flexbranche kun je medewerkers uitzenden of detacheren. PRO HRM ondersteunt intermediairs op verschillende gebieden. Daar hebben we een whitepaper over geschreven: Focus op de 7 drijvers van groei.

Inzicht in uw totale arbeidskosten

Met behulp van onderzoek laten we zien wat deze 7 drijvers kunnen betekenen voor jouw organisatie.

Zo ga jij sneller groeien dan de markt!

Download de whitepaper