Terug naar overzicht

Whitepaper: Backoffice uitbesteden
in de huidige flexmarkt?

De Nederlandse arbeidsmarkt is volop in beweging. Economisch gaat het goed, dat merkt ook de intermediair. Verschillende trends zoals een krappe arbeidsmarkt en digitalisering van interne processen vraagt om een veranderende werkwijze in de flexbranche.

Sterke groei in de flexbranche

De omvang van de flexbranche is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Flexibilisering is een belangrijk aspect binnen de huidige arbeidsmarkt. De wet- en regelgeving blijft hierbij niet achter, deze wordt strenger en complexer. Medewerkers hebben een hoge mate van bescherming als het gaat om ontslag of arbeidsomstandigheden. Uiteraard draagt dit bij aan de professionalisering binnen flexbranche en zorgt dit voor hogere kwaliteit van de dienstverlening. Voor intermediairs betekent dit ook dat zij continu op de hoogte dienen te zijn van uiteenlopende kennis en diverse cao’s correct kunnen toepassen.

Krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt speelt een grote rol binnen de flexbranche. Kandidaten worden steeds kritischer en kunnen hogere eisen stellen aan werkgevers. Het is voor intermediairs juist in deze tijden erg van belang om zich te kunnen focussen op hun kernactiviteit: het actief samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat zij kandidaten kunnen binden en boeien door een goede werkgever te zijn. Noodzakelijke administratieve handelingen en financiële en juridische aspecten maken dat je minder tijd hebt voor de kernactiviteiten.

Digitalisering

Digitalisering heeft een grote impact op de flexbranche. Interne processen zoals het wervingsproces, inschrijvingen en het inwerkproces worden in steeds meer uitzendorganisaties gedigitaliseerd. Het digitaliseren van interne processen biedt de flexbranche vele nieuwe mogelijkheden en voordelen. Het resulteert in een efficiëntere organisatie en vereenvoudigd standaardprocessen. Deze ontwikkeling vraagt echter ook om extra investeringen en benodigde kennis binnen de organisatie.

PRO HRM voor jouw organisatie

Weten wat PRO HRM voor jouw organisatie kan betekenen?
Vraag jouw informatie en tarieven aan.