Terug naar overzicht

Wet Toekomst Pensioenen

Wat betekent dit voor de uitzendbranche?

Wet Toekomst Pensioenen - Blog

Eind 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen, WTP. De verwachting is dat deze wet op 1 juli 2023 ingaat. De Eerste Kamer moet overigens nog wel akkoord geven voordat de wet echt definitief is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen, ook voor de flexbranche. De belangrijkste wijzigingen leggen we hieronder uit.

Update 31-05-2023

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen door de Eerste Kamer. De tekst hieronder is uit februari 2023. We schrijven snel een nieuwe versie

De wachttijd in pensioenregelingen wordt afgeschaft

Op 1 januari 2022 werd de wachttijd voor de uitzendbranche al verlaagd van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. In het nieuwe voorstel wordt de wachttijd verder teruggebracht naar 0 weken. Dat betekent dat iedereen die werkt vanaf de 1e werkdag pensioen gaat opbouwen. De verwachting is dat deze aanpassing op 1 juli 2023 van kracht wordt.

StiPP is het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Zij zijn nog aan het bekijken hoe met de wachttijd om te gaan. Er wordt waarschijnlijk een drempelperiode van maximaal 8 weken ingevoerd. Een medewerker wordt pas aangemeld bij StiPP wanneer deze 8 weken heeft gewerkt. Vervolgens is er wel pensioen opgebouwd vanaf de 1e werkdag, dus met terugwerkende kracht.

De pensioenleeftijd verandert

Momenteel is de toetredingsleeftijd bij de pensioenregeling van StiPP 21 jaar. Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen gaat een medewerker vanaf 18 jaar pensioen opbouwen. Verwacht wordt dat deze wijziging per 1 januari 2024 in werking treedt.

Wanneer de Wet Toekomst Pensioenen wordt goedgekeurd in de Eerste Kamer hebben pensioenfondsen nog tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregeling aan te passen. De wijzigingen hierboven worden, zoals vermeld, waarschijnlijk wel eerder ingevoerd.

Niet iedereen tevreden

De ABU is van mening dat deze discussie over pensioenen gevoerd moet worden aan de cao-tafel. Niet in de Tweede Kamer. De ABU is bang dat medewerkers in de flexbranche een hoop kleine pensioenpotjes gaan verzamelen. Op die manier raakt het overzicht kwijt. De ABU gaat de komende tijd met de NBBU en andere vakbonden in gesprek met StiPP. Samen gaan ze bekijken wat de gevolgen van deze wet zijn en wat de beste oplossing wordt om de Wet Toekomst Pensioenen in de flexbranche in te vullen.

Natuurlijk houden we je op de hoogte wanneer de wet definitief aangenomen is en we duidelijkheid hebben over de gevolgen. Neem bij vragen contact met ons op.