Terug naar overzicht

Werkdruk meest genoemde
knelpunt in het personeelsbeleid

In de afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van een burn-out vrijwel verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van werkend Nederland regelmatig burn-outklachten en is het beroepsziekte nummer één te noemen. Wanneer er niet op een juiste manier wordt ingegrepen, zal het percentage van de beroepsbevolking dat in 2030 thuis zit of aanmerkelijk minder functioneert stijgen naar 25%, dat meldt Arbo Unie. Anouk Dings, adviseur frontoffice, houdt zich bij PRO dagelijks bezig met verzuim en de begeleiding van onze medewerkers. We spraken haar over werkgerelateerd verzuim en de noodzaak van passende verzuimbegeleiding.

Alarmerende cijfers

In Nederland lopen meer dan een miljoen mensen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. “Het aantal burn-out gevallen loopt steeds harder op in meerdere sectoren en leeftijdsgroepen”, geeft Anouk aan. Zo ervaart 20 tot 25% van jongeren stress- en burn-outklachten. “Ziekteverzuim kost werkgevers jaarlijks veel geld.” Volgens de Arbobalans van 2018 lopen de kosten van werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten op naar 8,7 miljard euro per jaar. Hiervan komt meer dan de helft door werkgerelateerde psychische klachten.

Maatregelen

“Naast het aantrekken en behouden van personeel, is het beheersen van de werkdruk onder medewerkers het meest genoemde knelpunt in het personeelsbeleid”, vertelt Anouk. Volgens de Arbobalans krijgen medewerkers het steeds drukker, maar hebben ze minder over hun werkzaamheden te zeggen. Deze verlaging van autonomie vertaalt zich in een toename van stress klachten bij medewerkers. Anouk: “Het is urgent om maatregelen te treffen tegen deze oplopende cijfers. Werkgever, medewerker en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek.”

Verzuimbegeleiding

“Bij PRO dragen wij bij aan de gezondheid van onze medewerkers. De medewerker en onze opdrachtgever in kwestie staan hier te allen tijde centraal. Wij vinden het van belang dat werkgerelateerd verzuim snel wordt herkend, om erger te voorkomen. Frequent verzuim kan namelijk wijzen op een werkgerelateerde oorzaak, zoals een te hoge werkdruk of onvrede op de werkvloer. Het is belangrijk dat er tijdig samen met de medewerker en opdrachtgever wordt gezocht naar een oplossing. Daarnaast draagt PRO in de tussentijd zorg voor de uitbetaling van het salaris, conform de geldende ABU CAO, en bijkomende administratie. Op deze manier kan het proces goed verlopen en een medewerker weer sneller integreren in het werkveld”, vertelt Anouk.

Heeft u vragen omtrent verzuimbegeleiding? U kunt hiervoor contact opnemen met Anouk Dings via 088-2013880 of .