Terug naar overzicht

Welke voordelen biedt
een flexibele schil?

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), stijgt het aantal vaste banen weer. Juist in de huidige arbeidsmarkt kan een flexibele schil diverse voordelen opleveren. Flexibele arbeid kan binnen het personeelsbeleid worden ingezet als strategisch instrument, dat aansluit bij de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen de organisatie. Op welke manier en welke voordelen dat biedt lees je hieronder.

1. Continuïteit in het personeelsbestand
Flexibel inzetbare medewerkers zijn essentieel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. In diverse sectoren is er, door bijvoorbeeld onzekerheden over het aantal opdrachten, wisselende vraag naar arbeid. Door middel van een flexibele schil kan er ingespeeld worden op deze onzekerheden en vindt er een betere match plaats tussen vraag en aanbod. Een structurele flexibele schil van medewerkers geven organisaties hierbij zekerheid. Daarnaast kan een combinatie met een niet-structurele flexibele schil de continuïteit binnen de organisatie bewaken, door opvang te bieden bij ziekte of verlof van vaste medewerkers.

2. Specifieke kennis in de organisatie
Naast de opvang van piekperiodes kan een schil van flexibele inzetbare medewerkers met specifieke kennis worden ingezet bij diverse (tijdelijke) projecten. Dit kan van grote meerwaarde zijn binnen de organisatie en is een aanvulling op de vaste kern aan medewerkers. Een breed scala aan kennis hoeft hierdoor niet permanent beschikbaar te zijn binnen de organisatie, maar kan juist opgeroepen worden als dat nodig is. Hiernaast overwegen steeds meer organisaties in de huidige arbeidsmarkt een kennismigrant (of expat) in dienst te nemen. Als erkend IND referent ontzorgd PRO HRM organisaties hierbij van administratieve, juridische en financiële werkzaamheden. Waaronder de aanvraag van de verblijfsvergunning en contractadministratie.

3. Minder werkgeverskosten en risico’s
Het aannemen van nieuwe medewerkers brengt risico’s met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kort- of langdurend verzuim van medewerkers. Nederland kent een uitgebreide loondoorbetalings- en re-integratieverplichting voor werkgevers. Daarnaast kost het re-integratietraject een werkgever veel extra kennis en tijd. Bij flexibel inzetbare medewerkers zijn de werkgeversrisico’s vaak minder groot, zeker wanneer de organisatie de keuze maakt het juridisch werkgeverschap uit te besteden. Door het overdragen van het juridisch werkgeverschap, worden ook de nodige risico’s overgedragen. Hierbij wordt er onder andere gezorgd voor de doorbetaling, begeleiding en de re-integratie van zieke medewerkers.

Kennispartner in HR en flexibele arbeid

De ideale verhouding tussen vaste medewerkers en een flexibele schil verschilt per organisatie. Dit vergt daarom ook een strategische kijk op de personeelsplanning. “Wij kunnen, indien gewenst, middels onze Flexscan organisaties adviseren in het opbouwen of uitbreiden van de ideale flexibele schil in de eigen organisatie. Aan de hand van de analyse van het gewenste personeelsbestand en het huidige personeelsbestand bekijken we dan hoe en in welke mate flexibele arbeid in de organisatie een optimale rol en een toegevoegde waarde heeft”, licht Roel Dolkemade toe. “We zijn er daarnaast van overtuigd dat flexibiliteit binnen organisaties heel goed kan worden gecombineerd met goed werkgeverschap.”

Benieuwd hoe een flexibele schil voor jouw organisatie het meest optimaal kan werken? Neem voor meer informatie contact op.