Terug naar overzicht

Welke regels gelden rondom
feestdagen voor werkgevers?

Er komen weer diverse feestdagen aan: Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Welke regels gelden als het gaat om doorbetalen, vrij geven en toeslagen voor het werken op een feestdag?

Hebben medewerkers vrij tijdens een feestdag?

Medewerkers hebben niet standaard vrij tijdens een feestdag. In de wet is niet vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om werknemers vrij te geven op (officiële) feestdagen. Welke regels binnen een organisatie gelden rondom de feestdagen is in veel gevallen wel vastgelegd in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Indien in de cao afgesproken is dat werknemers vrij hebben op een officiële feestdag dan hoort de werkgever zich hier aan te houden. De cao is in dit soort gevallen bepalend.
In sommige situaties is het ook mogelijk dat werknemers geen vrij krijgen, maar een toeslag op hun loon krijgen wanneer zij op een feestdag werken.

Op welke dagen vallen de feestdagen in 2017?

Feestdagen 2017

Datum

Weeknummer

Nieuwjaarsdag 2017

Zondag, 1 januari

52

1e Paasdag 2017

Zondag, 16 april

15

2e Paasdag 2017

Maandag, 17 april

16

Koningsdag 2017

Donderdag, 27 april

17

Hemelvaartsdag 2017

Donderdag, 25 mei

21

1e Pinksterdag 2017

Zondag, 4 juni

22

2e Pinksterdag 2017

Maandag, 5 juni

23

1e Kerstdag 2017

Maandag, 25 december

52

2e Kerstdag 2017

Dinsdag, 26 december

52


In de ABU CAO vallen bovenstaande dagen onder de algemeen erkende feestdagen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Een algemeen erkende feestdag betekent dat medewerkers meestal vrij zijn. Een feestdag als Goede Vrijdag (14-04-2017) valt niet onder de erkende feestdagen. Bevrijdingsdag (05-05-2017) valt hier slechts één keer in de vijf jaar onder (in 2015, 2020, 2025, …).

Moeten werknemers worden doorbetaald op een feestdag?

Wanneer werknemers een vast bruto loon per periode hebben, zullen zij op een feestdag gewoon doorbetaald worden. Het loon is immers vast en daarin is rekening gehouden met onder andere vakantiedagen, feestdagen en ATV dagen.

Payroll- en uitzendkrachten worden vaak per gewerkt uur betaald. Als zij niet werken op een feestdag maar daardoor op basis van hun arbeidspatroon loon mislopen, dan wordt dit aangevuld door de payrollorganisatie of het uitzendbureau. Dit gebeurt op basis van de geldende cao. In ons geval hanteren wij artikel 58, lid b in de ABU CAO. Dit artikel zegt dat de uitzendkracht inderdaad recht heeft op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt. We beoordelen hiervoor tijdens de loonberekening het bestendige arbeidspatroon.

Wanneer hebben medewerkers recht op toeslagen tijdens het werken op een feestdag?

Als de werknemer werkt op een erkende feestdag, wordt op basis van de cao van de opdrachtgever of het eigen beloningsreglement bepaald of er recht is op een toeslag (inlenersbeloning). Als de opdrachtgever geen cao of beloningsreglement heeft, wordt de werknemer volgens de ABU CAO verloond. Er geldt in dat geval een toeslag van 50% van het uurloon voor feestdagen die vallen op maandag tot en met vrijdag, en een toeslag van 100% van het uurloon voor feestdagen die vallen op zaterdag of zondag. Zie hiervoor ook artikel 36 in de ABU CAO.