Terug naar overzicht

Welke regels gelden er rondom vakantiewerkers?

In de vakantieperiode kan het inzetten van vakantiewerkers een goede oplossing zijn om een tijdelijke piekdrukte of tekort aan personeel op te vangen. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het inzetten van deze tijdelijke medewerkers? We leggen graag uit wat de regels rondom vakantiewerkers zijn.

Welk personeel valt er onder vakantiewerkers?

Met vakantiewerkers wordt volgens de CAO voor Uitzendkrachten verstaan: studenten en scholieren die uitsluitend in de periode van vakanties van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

Bij bedrijven is er in de vakantieperiodes vaak meer behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. Dit kan komen doordat er sprake is van seizoenswerk of omdat de vaste medewerkers op vakantie gaan.

Wat zijn de geldende regels omtrent arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels?

Vanaf 18 jaar zijn vakantiewerkers meerderjarig en vallen ze onder de algemeen geldende arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels. Voor kinderen en jongeren gelden er andere regels. Onder kinderen vallen 13-, 14- en 15-jarigen. Voor deze groep gelden beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jongeren (16- en 17-jarigen) gelden die beperkingen vooral voor de werktijden. Lees daarom altijd goed de geldende richtlijnen wanneer je kinderen of jongeren aan het werk wilt zetten.

Op welk loon hebben vakantiewerkers recht?

Alle medewerkers hebben recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon. Dit is het loon dat medewerkers minimaal moeten ontvangen als ze werken. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen. Uiteraard zorgen we er bij PRO HRM altijd voor dat alle via ons verloonde medewerkers correct en tijdig worden uitbetaald.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.