Terug naar overzicht

Welke regels gelden er rondom vakantiewerkers?

In de vakantieperiode kan het inzetten van vakantiewerkers een goede oplossing zijn om een tijdelijke piekdrukte of tekort aan personeel op te vangen. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het inzetten van deze tijdelijke medewerkers? We geven u graag zicht op de regels rondom vakantiewerkers.

Welk personeel valt er onder vakantiewerkers?

Met vakantiewerkers wordt volgens de CAO voor Uitzendkrachten verstaan; studenten en scholieren die uitsluitend in de periode van vakanties van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten. Bij bedrijven is er in de vakantieperiodes vaak meer behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. Dit kan komen doordat er sprake is van seizoenswerk of omdat de vaste medewerkers op vakantie gaan.

Wat zijn de geldende regels omtrent arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels?

Vanaf 18 jaar zijn vakantiewerkers meerderjarig en vallen ze onder de algemeen geldende arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels. Voor kinderen en jongeren gelden er andere regels. Voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) gelden er wettelijk gezien beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jongeren (16- en 17-jarigen) gelden die beperkingen vooral voor de werktijden. Lees u daarom altijd goed in indien u kinderen of jongeren werkzaamheden laat verrichten binnen uw bedrijf.

Op welk loon hebben vakantiewerkers recht?

Alle medewerkers hebben recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon. Dit is het loon dat medewerkers minimaal moet ontvangen als ze werken. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen. Uiteraard zorgen we er bij PRO HRM altijd voor dat alle via ons verloonde medewerkers correct en tijdig worden uitbetaald.

Hebben vakantiewerkers recht op reserveringen?

Per 1 januari 2020 is het door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) niet langer vanzelfsprekend dat voor iedere ingeleende medewerker de CAO voor Uitzendkrachten wordt gehanteerd. Voor onze medewerkers met een uitzendovereenkomst volgen we de CAO voor Uitzendkrachten. Voor onze medewerkers met een payrollovereenkomst volgen we de betreffende bedrijfs-cao, arbeidsovereenkomst of personeelsreglement waar de medewerker werkzaam is. De CAO voor Uitzendkrachten hanteert afwijkende arbeidsvoorwaarden ten aanzien van vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof voor vakantiewerkers. Hierdoor kan PRO HRM in deze periode een aantrekkelijk tarief hanteren voor de inzet van vakantiewerkers.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.