Terug naar overzicht

Welke gegevens van de
medewerker zijn er nodig voor de
opmaak van een contract?

Wanneer u een nieuwe medewerker in dienst neemt, moet er een arbeidsovereenkomst, oftewel een contract tussen medewerker en werkgever, opgesteld worden. Wanneer u een medewerker aanneemt via de uitzend- of payrollconstructie moet dit evengoed, maar doen wij dit voor u. Voor de opmaak van een contract hebben we wel enkele gegevens van de medewerker nodig.

Wat dient u aan gegevens bij ons in te leveren?
  1. Een volledig ingevuld inschrijfformulier
    In dit formulier wordt gevraagd naar NAW-gegevens, het IBAN-nummer en de loonbelastingverklaring.
  2. Een kopie van één rechtsgeldig identiteitsbewijs
Welke identiteitsbewijzen zijn rechtsgeldig voor de opmaak van een contract?
  • Een identiteitskaart van de EU-* en EER*-landen
  • Paspoort van de EU-* en EER*-landen
  • Nederlands vreemdelingendocument

Let op!
Een rijbewijs, een ov-kaart en een verlopen identiteitsbewijs zijn niet geldig voor de opmaak van een contract.

Hoe levert u de kopie van de identiteitskaart correct aan?

Van de identiteitskaart hebben we een kopie nodig van zowel de voor- als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart zichtbaar zijn.

Hoe levert u de kopie van het paspoort correct aan?

Van het paspoort hebben we een kopie nodig van de opengeklapte versie, waarbij alle randen en hoeken goed zichtbaar zijn. Ook bij de paspoorten moeten we op de kopie het burgerservicenummer (BSN) kunnen zien. In het paspoort (en identiteitskaart) staat het burgerservicenummer aangegeven als persoonsnummer ‘pers nmb/pers no’. Bij het oude model paspoort is het nummer al zichtbaar op de kopie van de opengeklapte versie. Bij het nieuwe paspoort is dit niet meer het geval en hebben we nog een kopie van de opengeklapte versie nodig van de achterzijde van de houderpagina, waarop het burgerservicenummer wel staat aangegeven.

Hoe levert u de kopie van het vreemdelingenidentiteitsbewijs correct aan?

Van het vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben we een kopie nodig van zowel de voor- als achterkant, waarbij alle hoeken van de identiteitskaart zichtbaar zijn.

*Tot de EU- en EER-landen behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.