Terug naar overzicht

Wat moet je weten
om te werken in het buitenland?

Werken in het buitenland

Soms komt er een opdracht voorbij die je niet kunt laten schieten, enige nadeel.. de baan is niet in Nederland. Werken in het buitenland hoeft geen probleem te zijn, je moet alleen rekening houden met bepaalde zaken. Welke dat zijn leggen we graag uit in dit artikel.

Belangrijk om te weten is dat we hier uitgaan van een tijdelijke opdracht. Wanneer je medewerker gaat emigreren zijn er natuurlijk andere belangrijkheden.

A1-verklaring aanvragen

Een van de zaken die je medewerker nodig heeft, is een A1-verklaring. Met deze verklaring blijf je in Nederland verzekerd voor werkeloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het formulier is het bewijs dat iemand nog in Nederland verzekerd is. Deze verklaring kun je alleen krijgen wanneer je in een EU-/EER-land, Zwitserland of een verdragsland gaat werken.

Welke landen dat zijn kun je terugvinden op de website van het UWV.

Voor de aanvraag van een A1-verklaring hebben we de volgende gegevens nodig.

  • Periode waarin buiten Nederland wordt gewerkt.
  • Locatie(s) waar buiten Nederland wordt gewerkt incl. alle adresgegevens.

Let op het kan uiterlijk 8 weken duren voordat we de definitieve beslissing ontvangen. Zodra wij de aanvraag hebben ingediend ontvangen wij een ontvangstbevestiging. Deze stuur jij door naar je medewerker.

Het formulier is 2 jaar geldig. Blijft de medewerker langer in het buitenland? Dan kan deze persoon overstappen naar het socialezekerheidsstelsel van het gastland of de werkgever vragen een verlenging van de A1-verklaring in te dienen.

Werkvergunning aanvragen?

Voor werken in een EU-land is geen werkvergunning nodig. De medewerker valt onder de arbeidsvoorwaarden van het gastland, wanneer deze beter zijn dan in Nederland. Het gaat dan onder andere om de basisonderdelen van de beloning, zoals in de wet en/of cao staan. Bijvoorbeeld: vergoedingen voor kosten voor reizen, huis en maaltijden, maximale werktijden en minimale rusttijden.

Je medewerker hoeft zich niet in te schrijven bij de gemeente van het gastland, tenzij de detachering langer dan 3 maanden duurt. Ook hoeft de medewerker geen inkomstenbelasting te betalen in het gastland wanneer de opdracht korter dan 6 maanden duurt. Hier zijn overigens geen EU-regels voor, het kan wel in de wetgeving van het gastland staan.

Het is wel belangrijk dat de duur van het verblijf gelijk is aan de duur van de opdracht. Na afloop gaat de medewerker terug naar Nederland. Je kunt alleen met het hele gezin verhuizen wanneer alle gezinsleden daar op basis van het EU-burgerschap recht op hebben.

Samenwerken met PRO HRM

Wanneer je samenwerkt met PRO HRM kunnen we je helpen met alle vragen rondom werken in het buitenland. Het is belangrijk dat wij weten wanneer je medewerkers niet in Nederland werken. Zo zorgen we dat we alle juiste afdrachten en uitbetalingen doen. Meer informatie over werken in het buitenland of een specifiek land is te vinden op de website van de overheid.