Terug naar overzicht

Wat houdt het uitbesteden van
het juridisch werkgeverschap in?

Werkgevers hebben bij het aannemen van personeel veel te maken met administratie omtrent contracten en salarissen en de daarbij correcte toepassing van ingewikkelde regelgeving. Dit kan werkgevers veel tijd kosten. De keuze om gebruik te maken van de dienstverlening van een payrollorganisatie wordt door deze redenen daarom ook vaak gemaakt. Hierbij wordt de payrollorganisatie juridisch werkgever van de betreffende medewerkers. Welke verantwoordelijkheden besteedt u uit bij een overname van het juridisch werkgeverschap door PRO? En welke overgenomen verantwoordelijkheden zorgen bij u voor meer tijdsbesparing?

Welke verantwoordelijkheden nemen wij van u over?
 • Personeelsadministratie
  Wanneer PRO juridisch werkgever is nemen wij veel personeelsadministratie van u over. Het gaat hierbij om salarisverwerking en betaling, opmaak van arbeidsovereenkomsten en afdrachten van wettelijke premies. Daarbij heeft u de zekerheid dat er altijd wordt gehandeld naargelang geldende cao en wet- en regelgeving. Alle administratie van de medewerkers vindt online plaats in ons online urenportaal ‘Flexportal’. Daarbij heeft u een compleet overzicht in rapportages, urenbriefjes en documenten.
 • Werkgeversrisico’s
  In het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een medewerker loopt u, wanneer PRO juridisch werkgever is, geen risico. PRO zorgt ervoor dat de medewerker doorbetaald krijgt. Daarnaast vindt PRO het belangrijk dat bij zowel kortdurend als langdurend verzuim de medewerker door persoonlijke verzuimbegeleiding centraal wordt gezet. Bij medewerkers die ziek zijn dient het stappenplan van de ‘Wet verbetering poortwachter’ te worden gehandhaafd. Hierbij neemt PRO als juridisch werkgever een actieve rol in bij de re-integratie van de betreffende medewerker.
Welke verantwoordelijkheden houdt u zelf?
 • Werving- en selectieproces
  Voor  de sollicitatieprocedures van medewerkers blijft u zelf verantwoordelijk. Op deze manier kunt u medewerkers selecteren die het beste bij de cultuur van uw bedrijf passen. Indien u hierbij vragen heeft over de opstelling van de arbeidsvoorwaarden die u met de medewerker bespreekt, denkt PRO graag met u mee. Zo heeft u in ons een deskundige kennispartner
 • Operationele gang van zaken
  Ook wanneer de medewerkers werkzaam zijn, blijft u verantwoordelijk voor het intern functioneren van het personeel. Hieronder valt bijvoorbeeld het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Op de werkvloer dient u als werkgever daarnaast te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over wat het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap bij PRO voor u betekent? Wij helpen u graag verder! Tijdens kantooruren is PRO HRM  te bereiken via 088 201 38 80.