Terug naar overzicht

Wat houdt de
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in?

Sinds januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) deels ingegaan. Deze wet bestaat uit twee tegemoetkomingen waar werkgevers mogelijk aanspraak op kunnen maken: het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV).

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag inkomen en bestaat sinds januari 2017. Er gelden voor werkgevers vier voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op dit voordeel. De werknemer:

  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per jaar gewerkt;
  • is verzekerd voor werknemersverzekeringen;
  • verdient gemiddeld per uur minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon. Het gemiddeld uurloon moet dus liggen tussen € 9,66 en € 12,08 per uur;
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en heeft geen loondispensatie (i.v.m. een Wajong-uitkering)

Hoogte LIV
Bij werknemers die in 2017 een uurloon verdienen tussen € 9,66 (100% minimumloon) en € 10,63 per uur, heeft de werkgever recht op € 1,01 euro per uur, met een maximum van € 2.000,- op jaarbasis. Let op: uurlonen zijn inclusief vakantiegeld.

Verdienen werknemers een uurloon tussen € 10,63 en € 12,08 per uur? Het bedrag waar de werkgever aanspraak op maakt, is dan € 0,51 euro per uur, met een maximum van € 1.000,- op jaarbasis. Ook hierbij geldt dat het uurloon inclusief vakantiegeld is.

Het recht en de hoogte van het LIV wordt door de Belastingdienst vastgesteld op basis van de aangiftes loonheffingen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking  (ziekte of handicap) in dienst nemen. Deze wet gaat in per januari 2018 en vervangt de premiekorting voor de oudere en de arbeidsgehandicapte werknemer. De loonkostenvoordelen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Hoogte LKV
De hoogte van het loonkostenvoordeel hangt af van het soort voordeel en de voorwaarden die daarvoor gelden. In onderstaand schema staat het overzichtelijk weergegeven.

Voorwaarden

  • Voor werknemers die in dienst komen vanaf 1 januari 2018 dient binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring te worden aangevraagd. Hiervoor moet de werknemer een machtiging tekenen.
  • LKV en LIV kunnen niet samen worden toegepast. Bij samenloop geldt het hoogste bedrag.
Opdrachtgevers van PRO HRM profiteren van LIV en LKV

Bij een samenwerking met een payrollorganisatie, maakt de payrollorganisatie als juridisch werkgever automatisch aanspraak op zowel het lage-inkomensvoordeel als het loonkostenvoordeel. Bij PRO HRM kunt u als opdrachtgever meeprofiteren van dit voordeel. Wilt u binnen uw personeelsbeleid werknemers uit deze doelgroepen aannemen en ook van een lagere kostprijs profiteren? U kunt hier bij ons aanspraak op maken.