Terug naar overzicht

Wat betekent het uitbesteden van
het juridisch werkgeverschap voor medewerkers?

Voor werkgevers die zich meer willen focussen op hun kernactiviteit, kan het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap een passende oplossing zijn. Bij medewerkers kan deze constructie soms vragen oproepen. Samen met onze opdrachtgevers dienen we ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende worden geïnformeerd. Dit is van groot belang om verwarring bij alle betrokken partijen te voorkomen. Waarom kiezen werkgevers ervoor om het juridisch werkgeverschap uit te besteden? En wat verandert er hierbij voor medewerkers? We spraken manager frontoffice Sanne van Houtert.

Welke verantwoordelijkheden neemt PRO van opdrachtgevers over?

Een centrale vraag vanuit medewerkers is waarom een werkgever kiest om het juridisch werkgeverschap uit te besteden. “Voor werkgevers levert dit meerdere en uiteenlopende voordelen op. Voornamelijk flexibiliteit, ontzorging en minder werkgeversrisico zijn belangrijke redenen om ervoor te kiezen het juridisch werkgeverschap uit te besteden”, geeft Sanne aan. Het werkgeverschap vraagt om veel administratieve en financiële werkzaamheden. Wanneer het juridisch werkgeverschap wordt uitbesteedt bij PRO, wordt onder andere de personeels- en loonadministratie overgenomen. Hierbij wordt er verzekerd van een correcte en tijdige loonbetaling. Sanne: “Door deze ontzorging heeft een werkgever meer tijd om zich te focussen op zijn kernactiviteit, wat weer ten goede komt voor de medewerker.”

Wat betekent dit voor uw medewerkers?

“Voor onze medewerkers volgen we de ABU CAO. Hierin is wettelijk vastgesteld dat medewerkers die bij ons op de ‘loonlijst’ staan, op zes punten uit de inlenersbeloning, dezelfde rechten hebben als medewerkers met een gelijkwaardige functie die direct in dienst zijn bij de werkgever”, vertelt Sanne. Met de inlenersbeloning wordt de cao of beloningssystematiek bedoeld die wordt toegepast bij de opdrachtgever. Het salaris  dient hierbij op zes punten te worden gespiegeld aan deze inlenersbeloning, namelijk: inschaling loon, initiële loonsverhoging, periodieken, arbeidsduurverkorting, toeslagen en onkostenvergoedingen. Sanne: “Dit is bindend, wij als juridisch werkgever hebben hierbij een toetsende en adviserende rol. Volgens de ABU CAO dragen wij zorg voor de begeleiding, bijbehorende administratieve handelingen en de uitbetaling van het salaris bij verzuim van medewerkers. Daarnaast bouwt iedere medewerker een pensioenkapitaal op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).”

Waarmee kunnen medewerkers bij PRO terecht?

Bij PRO staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Dit uit zich niet alleen in een tijdige betaling van het loon. “We beschikken ook over deskundige adviseurs waar medewerkers terecht kunnen bij vragen over bijvoorbeeld recente loonstroken of een werkgeversverklaring. Maar ook voor vragen over onder andere het inschrijfproces, ons online urenportaal Flexportal en de medewerkersvoordelen staan wij klaar”, geeft Sanne aan. Zo is er bijvoorbeeld vanuit de ABU een collectieve regelgeving met zorgverzekeraar VGZ. Hierdoor profiteert de medewerker (en gezin) van een aantrekkelijk collectief voordeel. Sanne: “Indien een medewerker ziek is, dienen zij ook contact met ons op te nemen. De medewerker staat hierbij altijd centraal, zodat ze snel en gezond terug kunnen keren in het werkveld. Op deze manier zorgen wij ervoor dat we een goede werkgever zijn voor onze medewerkers.”